Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Yüzme - Teknik Analizleri Ve Yöntemi

Yüzme - Teknik Analizleri Ve Yöntemi

Yüzme - Teknik Analizleri Ve Yöntemi

Yazar: Ahmet Bozdoğan

Yazarın Kendi Yayını

219 Sayfa

Boyut:16.4 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

1986

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Ülkemizde yüzme sporu; sosyal, ekonomik ve toplumsal kalkınma seviyelerimiz göz önünde bulundurularak geliştirilmeye çalışılmaktadır.

1971’lere kadar yaz sporu olmaktan ileriye gitmeyen yüzme sporumuz, 1971’de İzmir’de bunu takiben, 1980’de İstanbul’da 1980’den sonra da diğer şehirlerimizde yapılan kapalı yüzme havuzlarıyla kışa dayalı çalışmalara başlanmış ise de iki ilimizin haricinde istenilen hedeflere ulaşılmamıştır.

Yüzme sporumuzda antreman, yöntemleri, tekniklerin analizi konusunda şu ana kadar hiçbir eser yayınlanmamıştır.

Bu eksikliği giderebilmek için Beden Eğitimi ve Spor bölümü müfredat programına uygun olarak hazırladığım bu kitap, aynı zamanda ders notlarımı içermektedir.

Birçok yabancı yayının ışığı altında elde ettiğim bilgilerle ve şahsi tecrübelerimi birleştirerek; hazırladığım bu kitapla amacım, ülkemizde yapılan yüzme çalışmaları kapsamına giren tüm sorunlara ışık tutmak, Bilimsel ve teknik açıdan tüm antrönörlere ve bu işe gönül verenlere yardımcı olmak, yüzme sporunda ileriye gitmiş olan uluslar seviyesine ulaşmaktır.

Okuyucularıma sevgi ve saygı dileğiyle

Ahmet BOZDOĞAN (1986)

İçindekiler:

-YÜZMENİN TARİHÇESİ 1 – 3

-YÜZME ÖĞRENİMİ CAN EMNİYETİ 4 -5

-BİLEREK YÜZMEK EĞLENCELİDİR 5 – 13

-YÜZMEYE BAŞLANGIÇ 14 – 20

-YÜZME TEKNİĞİNE GİRİŞ 21 – 26

-BEŞ EL POZİSYONUNUN İNCELENMESİ 27 – 29

-ETKİ – TEPKİ KANUNU 30

-AYAK VURUŞLARININ DÜZELTİLMESİ TEKNİK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 31 – 34

-NEFES ALMA VE ZAMANLAMA 34 – 35

-MÜSABAKA TEKNİĞİ VE STİL KOORDİNESİ 36 – 39

-SERBEST YÜZMEDE DEPAR 40 – 41

-SERBEST YÜZMEDE DÖNÜŞLER 42 – 43

-KURBAĞALAMA YÜZMEDE TEKNİKLERİN ÖĞRETİMİ 44 – 55

-KURBAĞALAMA STİLDE MÜSABAKA STARDI 55 – 57

-KURBAĞALAMA STİLDE MÜSABAKA DÖNÜŞÜ 57 – 59

-SIRT ÜSTÜ YÜZME TEKNİĞİ 60 – 64

-KELEBEK STİL 65 – 70

-ÜÇ ŞAMPİYON KELEBEKÇİNİN KOL ÇEKİŞ ŞEMALARI 71

-KELEBEK STİL TEKNİĞİ 72 – 74

-KELEBEKTE DÖNÜŞ 75

-KELEBEKTE ÇIKIŞ 76

-KELEBEK STİLİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ 77

-GENELDE – BİR SPORCUNUN DİSKALİFİYESİ 78

-KELEBEK STİL ANALİZİ 79

-YÜZMEDE ANTREMAN YÖNTEMLERİ 80

-TÜM BİR ÇALIŞMA PROGRAMLARININ GENEL HATLARI 103

-YÜZMEDE HİPOKSİK ÇALIŞMA 104 – 108

-İZOKİNETİK EKZERSİZLER 109 – 114

-KUVVETE HORMONUN ETKİSİ 115

-EFOR TABLOSU 116

-PROGRAM NASIL HAZIRLANIR 117

-GENEL BİLGİ 118

-KARA ÇALIŞMALARI 119

-YILLIK PERİYODLAMA 120

-GENEL HATLARIYLA BİR YILLIK PROGRAM 121

-AYLARIN YILLIK PERİYODLAMASI 112 – 125

-İLK ÇALIŞMALAR 126

-GRUP ÇALIŞMALARI EYLÜL 127

-GRUP ANALİZİ 128

-GİRİZ SEZONUNA AiT ÖRNEKLER 129 – 132

-ORTA SEZON EKİM 133 – 162

-ŞUBAT YARIŞ SEZONU 163 – 173

-MART TEYPIR DEVRESİ 173 – 178

-ÜLKEMİZİN BAŞARILI KARDEŞLERİ 179 – 182

-GÖKAN AKTAROĞLU – MURAT ÖZÜAK 182 – 185

-YÜZMEDE BİOMEKANİK KURALLAR 186 – 191

-YÜZMENİN BİOMEKANİĞİ 192 – 202

-YÜZMENİN ANOTOMİSİ 203 – 207

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI