Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Küresel Bakışla Kutup Çağı - 3: Tarihi ve Hukuki Perspektif-Ekolojik Dönüşüm

Küresel Bakışla Kutup Çağı - 3: Tarihi ve Hukuki Perspektif-Ekolojik Dönüşüm

Küresel Bakışla Kutup Çağı - 3: Tarihi ve Hukuki Perspektif-Ekolojik Dönüşüm

Editörler: Harun Gümrükçü, Güneş Ersoy, Aybüke İnan Şimşek, Fatma Cande Yaşar Dinçer

Efil Yayınevi

240 Sayfa

ISBN: 978-605-2294-05-5

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2017

Kitap Hakkında

Alanında uzman bilim insanlarının yer aldığı yayın serisinin, “Küresel Bakışla Kutup Çağı: Tarihi ve Hukuki Perspektif-Ekolojik Dönüşüm” adlı üçüncü kitabında; uluslararası, dinler arası ve hatta kıtalararası etkileşimi başlatan ve bunları farklı bir boyuta taşıyan Keşifler Çağı’nın birinci aşaması ile Avrupalı toplumların özellikle ekonomik, siyasi, kültürel ve teknolojik alanlarda büyük hamleler yapmaya başlamaları arasındaki bağlantı ortaya koyulmuştur. Coğrafi Keşifler Çağı’nın ikinci aşaması olarak görülen Yüksek Kuzey’in keşfinin, yeni teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliği de dikkate alınarak, ilk yıllarından Birinci Dünya Savaşı öncesine kadar gösterdiği gelişimi ve bu gelişimin Kuzey ülkelerine yansıyan ekonomik, siyasi ve bilimsel  etkileri analiz edilmiştir.

Serinin bu kitabı, kutup coğrafyalarının uluslararası hukuk bağlamında değerlendirilmesi yapmıştır.  Günümüzde meydana gelen güvenlik kavramındaki değişimler, Antarktika örneği üzerinden incelenmiştir.

İçindekiler:

-Şekiller Listesi xi

-Resimler Listesi xii

-Tablolar Listesi xii

-Grafikler Listesi xii

-Kısaltmalar Dizini xiii

-Önsöz xix

TARİHSEL BAKIŞ – COĞRAFİ KEŞİFLER ÇAĞI’NIN BİRİNCİ AŞAMASI: HİNDİSTAN’IN AVRUPALILAR TARAFINDAN KEŞFEDİLMESİ VE BU SÜRECİN OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİSİ
Güneş Ersoy – Harun Gümrükçü

1.Genel Bakış 2

2.Batı’nın Hindistan’a Deniz Yoluyla Gidişi 4

2.1. Vasco da Gama’nın Hindistan’a Düzenlediği Seferler 7
2.2. Vasco da Gama Sonrası Hint Okyanusu’ndaki Siyasi ve Ekonomik Durum 8

3.Osmanlı Devleti’nin Keşifler Çağı’nda Hint Okyanusu’ndaki Faaliyetleri11

4.Sonuç 13

EK 1: İPEK YOLU VE ARAP DENİZ YOLU (8.YÜZYIL-14.YÜZYIL ARASI KITALARARASI TİCARET YOLLARI) 15

EK 2: ZAMAN TABLOSU 15

Kaynakça 18

COĞRAFİ KEŞİFLERİN İKİNCİ AŞAMASI: 17.YÜZYIL-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ARASI DÖNEMDE YÜKSEK KUZEY’İN KEŞFİ
Harun Gümrükçü – Güneş Ersoy

1.Genel Bakış 24

2.Yüksek Kuzey Üzerinden Avrupa-Asya Arası Yeni Deniz Yollarının Aranması 25

2.1. Küçük Buzul Çağı ve Yüksek Kuzey’e Düzenlenen Seferlerin Geçici Olarak Engellenmesi 27
2.2. Yeni Aktörlerin Ortaya Çıkışı ve Yüksek Kuzey’in Keşfinde Rekabet Yarışı 30

3.Yüksek Kuzey’de Sistematik Olarak Bilimsel Araştırmaların Başlaması 34

4.Sonuç 38

EK 3: ZAMAN TABLOSU 40

Kaynakça 45

HUKUKİ VE İKTİSADİ BAKIŞ – ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN ANTARKTİKA GÜVENLİĞİ
Nasıh Sarp Ergüven

1.Giriş 52

1.1. Antarktika’nın Hukuki Statüsü 53
1.2. Güvenlik Kavramı 54

2.Antarktika Güvenliği 55

2.1. Genel Olarak 55
2.2. Antarktika Güvenliğine Yönelik Tehditler 56

2.2.1. Devletler Arasındaki Muhtemel Çatışmalar 56
2.2.2. Deniz Güvenliğini İhlal Eden Eylemler 56
2.2.3. Güney Okyanusu’nda Balina Avcılığı ve Buna Karşı Gerçekleştirilen Eylemler 58
2.2.4. Antarktika ve Güney Okyanusu’ndaki Faaliyetlere Yönelik Yargılama Yetkisi Boşlukları ve Yaptırım Eksiklikleri 60

3.Sonuç 61

Kaynakça 62

ARKTİKA BÖLGESİ’NİN ENERJİ KAYNAKLARI VE ABD’NİN ARKTİKA POLİTİKASI
Ayşegül Ateş

1.Giriş 66

2.Arktika Bölgesi’nin Enerji Kaynakları 67

3.ABD’nin Arktika Bölgesi Enerji Kaynakları 73

4.ABD’nin Arktika Politikası 76

5.Sonuç 82

Kaynakça 83

EKOLOJİK BAKIŞ – EKOLOJİK PERSPEKTİFTE ANTARKTİKA’DA GÜVENLİK
Senem Atvur

1.Giriş 90

2.Çevresel Güvenlikten Ekolojik Güvenliğe 92

3.Antarktika’da Hukuki Düzenlemeler ve Ekolojik Koruma 96

4.Antarktika’da İklim Değişikliğinin Etkileri 99

5.Ekolojik Güvenlik Bağlamında Antarktika 101

6.Sonuç 105

Kaynakça 106

INUIT HALKI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Ceren Uysal Oğuz

1.Giriş 112

2.Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Açıdan Inuit Tarihine Genel Bakış 113

3.Mevcut İklim Değişikliğinin Inuit Halkı Üzerindeki Etkisi 117

4.Inuit Kutup Çevresi Konseyi 121

5.Sonuç 125

Kaynakça 127

ARKTİKA BÖLGESİ’NDE TARIM ALANINDA GÖZLEMLENEN TRANSFORMASYONLAR: BÖLGE TARIM FAALİYETLERİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Fatma Cande Yaşar Dinçer

1.Giriş 134

2. Arktika Bölgesi’nde Tarım Alanlarında Gözlemlenen Transformasyonlar 136

3. Arktika’da Tarım Faaliyetlerinin Hız Kazanmasına Yol Açan Başlıca Etmenler 137

3.1. İklim Değişikliği 137
3.2. Bölgenin Küreselleşmesi Ve Küreselleşmenin “Yeni Bir Çağ” Oluşumuna Etkisi 138
3.3. Biyoteknoloji Alanında Yaşanan Gelişmeler 140
3.4. Yerel Gıda Üretimi İhtiyacının Artması 142

4. Bölge Ülkelerinin Tarım Alanında Yaptığı Çalışmalar, Araştırmalar ve Projelerin İncelenmesi 143

4.1. Alaska Örneğinde Tarımsal Alanda Reform Çalışmaları 144
4.2. Kanada Örneğinde Tarımsal Alanda Reform Çalışmaları 146
4.3. Norveç Örneğinde Tarımsal Alanda Reform Çalışmaları 148
4.4. Grönland Örneğinde Tarımsal Alanda Reform Çalışmaları 149

5.Arktika Tarım Faaliyetlerinin Türkiye’de Uygulanabilirliğinin İncelenmesi 150

6.Sonuç 152

Kaynakça 154

TEKNİK BAKIŞ – REMOTE SENSING
Stefan Kern – Burcu Özsoy

1.Introduction / Motivation 176

2.Some Physical Background 177

3.Forms of Remote Sensing: Wave Type and Frequency Ranges179

3.1. Acoustic 179
3.2. Visible/Optical 180
3.3. Infrared 181
3.4. Microwave 182
3.5. Gravity Field 184

4.Different Observation Principles 184

4.1. Imager / Sounder 184
4.2. Altimeter 186
4.3. Profiler 186

5.Forms of Remote Sensing: From the Water to the Ground into Space 187

5.1. In the Water 187
5.2. Ground Based 188
5.3. Air-borne 189
5.4. Space-borne 190

6.Concluding Remarks 193

Annexes 195

References 203

Dizin 207

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI