Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Doğu Akdeniz Ve Türkiye'nin Hakları

Doğu Akdeniz Ve Türkiye'nin Hakları

Doğu Akdeniz Ve Türkiye'nin Hakları

Editörler: Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran

Seta Yayınları

48 Sayfa

ISBN: 978-625-7040-43-3

Boyut: 15.0 x 23.0

2. Hamur

2020

(görsel: setav.org, bilgi: setav.org, dr.com.tr)

Kitap Hakkında

Türk dış politikasında ve küresel siyasette giderek önemli gündem konularından biri haline gelen Doğu Akdeniz meselesinde kapsamlı bir çalışma yapma ihtiyacı elinizdeki kitabı ortaya çıkardı. Konunun hukuksal, ekonomik ve siyasal boyutlarını derinlemesine analiz eden makaleler alanlarında uzman yazarlar tarafından kaleme alındı. Yazılarda Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasının yanında diğer bölge ülkeleri ile küresel aktörlerin bölge sorunlarına yönelik politikaları incelenirken özellikle deniz hukuku açısından bölgedeki deniz yetki alanlarının paylaşımı meselesi detaylı bir şekilde analiz edildi.

Doğu Akdeniz gündemdeki yerini uzun süre koruyacak. Bu konuyla ilgili tartışmalı birçok hususa ışık tutan elinizdeki kitap alana dair çalışmalar için başvuru kaynağı olmanın yanında güncel siyaseti takip edenler için de yol göstericidir.

İçindekiler:

BİRİNCİ BÖLÜM – TÜRKİYE VE DOĞU AKDENİZ

-Türkiye’nin Doğu Akdeniz Politikasının Temel Parametreleri – Kemal İnat, Burhanettin Duran 9

İKİNCİ BÖLÜM – DOĞU AKDENİZ SORUNUNUN SİYASİ VE GÜVENLİK BOYUTU

-Kıbrıs Sorunu: Doğu Akdeniz’de Çözümün Ön Şartı – Muhittin Ataman, Mehmet Çağatay Güler 33

-Tarihsel Süreçte Doğu Akdeniz’de Güç Mücadelesi – İsmail Ediz 59

-Doğu Akdeniz’de Askeri Güç Dengesi ve Türkiye – Melih Yıldız 93

-Batılı Ülkelerin Doğu Akdeniz Politikaları – Nurşin Ateşoğlu Güney 129

-Bölge Ülkelerinin Doğu Akdeniz Politikaları – Menderes Kurt, Talha İsmail Duman 159

-Rusya ve Çin’in Doğu Akdeniz Politikaları – Meryem İlayda Atlas, Deniz İstikbal 183

-Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Libya Politikaları – Furkan Polat 209

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – EKONOMİK BOYUTU İLE DOĞU AKDENİZ SORUNU

-Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Arama ve Sondaj Politikası – Yunus Furuncu 231

-Doğu Akdeniz’de Türkiye Dışındaki Ülkelerin Hidrokarbon Arama ve Sondaj Faaliyetleri – Yunus Furuncu 249

-Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynaklarının Olası Transfer Güzergahları – İsmail Kavaz 275

-Doğu Akdeniz Ekonomileri ve Türkiye – Erdal Tanas Karagöl 295

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – HUKUKSAL AÇIDAN DOĞU AKDENİZ

Uluslararası Deniz Hukuku Perspektifinden Türkiye’nin Doğu Akdeniz Politikası – Büşra Zeynep Özdemir 323

Adaların Deniz Alanı Sınırlandırılmasına Etkisi ve Doğu Akdeniz – Nasıh Sarp Ergüven 349

Kıta Sahanlığı Kavramı, Sınırlandırılması ve Doğu Akdeniz’de Deniz Alanları Sorunu – Yücel Acer 369

Türkiye’nin Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmelerine Yönelik Tutumu – Mehmet Dalar 409

Doğu Akdeniz Sorununa Bir Çözüm Önerisi: Müşterek İşletme – Mustafa Başkara 427

Uluslararası Deniz Hukukunda Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı ve Doğu Akdeniz’de MEB Sınırlandırıması – İslam Safa Kaya 453

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI