Arşiv | Yönetim RSS feed for this section

Gemi Kiralama Ve Demuraj-Dispeç Hesapları

3 May

Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

Yazar: Tülin Şendur

Nobel Akademik Yayıncılık

261 Sayfa

ISBN: 978-605-320-236-3

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

2015

(görsel: legalkitabevi.com, bilgi: legalkitabevi.com, nobelkitap.com)

Açıklama:

Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur; dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise lojistik sektörünün en önemli parçası olan ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, kıtalar arası mesafelerde, büyük hacimlerde, en ucuz yük taşımacılığı olarak deniz yolu taşımacılığı tek seçenektir. Günümüzde dünya ticaretinin değer olarak % 90′ ı deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir.
Kitabın birinci bölümünde; deniz yolu taşımacılığının genel özelikleri, dünyada ve Türkiye’ de deniz yolu taşımacılığı, filo analizi, deniz yolu taşımacılık türleri, yük ve gemi türleri, navlun piyasası, uluslararası denizcilik örgütleri, ikinci bölümde; gemi kiralama ve ticari operasyonu, kira sözleşmeleri ve yük ile ilgili evraklar, üçüncü bölümde Türkiye’de kuru yük taşımacılığında, gemi işletmeciliği sorunlarının tespitine yönelik bir araştırma ve çözüm önerileri, dördüncü bölümde sorunsuz gemi işletmeciliği yapılabilmesi için, bir kuru yük gemisinin bağlantısının ve operasyonunun aşamalarını kurgulayan örnek olay analizi, beşinci bölümde ise demuraj-dispeç hesaplarına dair örnek uygulamalara yer verilmiştir.
Gemi işletmeciliğinin uluslararası ve spesifik bir iş olması nedeniyle, gemi bağlantısı olarak adlandırılan kiralama süreci ve gemi operasyonu sırasında, taraflar Türk firmaları dahi olsa, yazışma dili olarak İngilizce mesleki kısaltmalar; jargon kullanılmaktadır. 1900’lü yılların başından itibaren Londra’da üniversitelerde eğitimi verilen gemi işletmeciliği, brokerlik gibi konular, ülkemizde ancak son yıllarda, üniversitelerimizin lojistik bölümlerinde kısmen de olsa okutulmaya başlanmıştır. Gerek üniversite öğrencilerine gerekse sektöre yeni adım atmış çalışanlara masa üstü mesleki rehber kitap olarak iyi bir kaynak olabileceği düşünülerek, örnek olay analizinde taraflar arasındaki yazışmalarda, İngilizce mesleki kısaltmalar; jargon kullanılmış ve parantez içinde kısaltmaların İngilizce açılımı ile Türkçe tercümesine yer verilmiştir.

Deniz Taşımacılığı ve Deniz Sigortaları

24 Nis

Deniz Taşımacılığı ve Deniz SigortalarıYazar: Murat Yorulmaz

Akademi Denizcilik Yayınları

225 Sayfa

ISBN: 978-605-9968-2-3

Boyut: 25.0 x 17.0

(görsel ve bilgi: denizlerkitabevi.com)

Açıklama:

Günümüzdeki sigortacılık faaliyetlerinin ve sigortanın başlangıcını oluşturan, sigorta gerçeğinin hayatımıza girmesine sebep olan, sigortanın ilk defa bir ihtiyaç olarak görüldüğü sektör deniz taşımacılığıdır.
Gemiler, işletilmeleri sırasında çeşitli denizcilik risklerine maruz kalır. Bu risklerin bir kısmı, gemide oluşabilecek her türlü tekne, makine hasarlarıdır. Bir diğer kısmı da gerek gemi adamlarının ihmal ve hatalarından gerekse haksız eylemlerinden doğabilecek ve doğrudan doğruya üçüncü şahısları ve onların zararlarını ilgilendiren risklerdir. Gemi sahibini bu risklere karşı güvence altına alan deniz sigortalarıdır.
Uluslar arası faaliyet gösteren deniz taşımacılığı firmasının, Tekne ve P&I Kulüp sigortası olmadan gemilerini işletmesi, hemen hemen imkansızdır. Birbirinden yüksek riskler barındıran gemi işletmeciliği, Tekne ve P&I Kulüp sigortalarını zorunlu tutar. Ancak sigortadan beklenen teminatlara ulaşabilmek için, karmaşık sigorta kurallarını tam anlamıyla bilip uygulamak gerekir.
Ülkemiz ve Dünya da geniş bir ticaret kitlesi oluşturan ve her gün gelişen deniz taşımacılığı ile deniz taşımacılığının vazgeçilmez unsurlarından biri olan deniz sigortalarının birlikte incelendiği bu kitap; denizcilik ve sigortacılıkla ilgili ön lisans veya lisans eğitimi verilen okullarda ders kitabı olarak okutulacağı gibi, zabitlik sınavlarına hazırlanan gemi adamlarına, gemi işletmecilerine, sigortacılara ve ticaret gemilerinde görev yapan kaptanlara kaynak niteliği taşımaktadır.
Bu çalışmanın kitap olarak yayınlanmasındaki temel amaç, özellikle denizcilik eğitiminde, deniz taşımacılığının yapısını ve deniz sigortalarını anlatan yayınların sayısının az oluşu nedeniyle çekilen kaynak sıkıntısının giderilmesini sağlamak hem öğrencilere hem de öğretim elemanlarına bu anlamda yardımcı olabilmek ve aynı zamanda kutsal ve de oldukça zor olan görevleri yapan gemi kaptanlarına her zaman başvurabilecekleri bir eseri ulaştırmaktır.
Her eserde olduğu gibi, bu kitabın da bir takım eksiklikleri olabilir, bize düşen bu eksiklikleri gidermek, daha fazla araştırma yapmak, yenilikleri takip edip siz okuyuculara ulaştırmak olacaktır. Umarım bu anlamda ülkemizde denizcilikle ilgili Türkçe yazılmış kaynakların sayısının artmasına katkı sağlayabiliriz.

Balık Üretme İşletmelerinde Maliyetlerin Hesaplanması

23 Nis

1345909025

Yazar: Ahmet Gökgöz

Dora Yayıncılık

242 Sayfa

ISBN: 9786054485383

Boyut: 14.0 x 21.0

2012

(görsel ve bilgi: dorayayincilik.com.tr)

Açıklama:

Bu kitabın konusunu balık üretme işletmelerinde TMS 41 kapsamında ürün maliyetlerinin hesaplanması ve muhasemeştirilmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmada; tarımsal faaliyette bulunan balık üretme işletmelerinin TMS 41 ve Türk Vergi Mevzuatı çerçevesinde aktife alma, değerleme, amortisman ve kayıt işlemlerine değinilerek ürün maliyetlerinin hesaplanabilmesi için gider yeri oluşturma ve gider dağıtım süreci açıklanmıştır.

Konu Başlıkları :
-Tarımsal Faaliyet, Tarım İşletmeleri ve Balık Üretim Faaliyetleri
-Tarımsal Faaliyet Muhasebesi
-Balık Üretme İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu ve Maliyet Hesaplamaları
-Balık Üretme İşletmelerinde Ürün Maliyetlerinin Hesaplanmasına İlişkin Örnek Uygulama

Meslek Yüksekokulları İçin – Deniz İşletmeciliğinde Gemi Yönetimi

26 Kas

Deniz İşletmeciliğinde Gemi Yönetimi - Meslek Yüksekokulları İçin Editör:  Nesli Çankırı

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yayınları

376 Sayfa

ISBN: 9786056446931

Boyut: 16.5×24.0

2014

(görsel ve bilgi: beykoz.edu.tr)

Açıklama:

“Deniz İşletmeciliğinde Gemi Yönetimi kitabı, Türkiye’deki 8 farklı denizcilik meslek yüksekokulu öğretim görevlileri tarafından hazırlanmıştır ve ülkemizdeki özellikle gemi yönetimi merkezli eğitimlerde kullanılması için rehber niteliğinde olması amaçlanmaktadır. Her bölüm konuyla ilgili genel tanımlar, sözleşme örnekleri ve örnek olay anlatımları ile soru – cevap kısımlarından oluşmaktadır. “Gemi Yönetimi ve İşletmeciliği” bölümü Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nesli Çankırı tarafından, “Gemi Acenteciliği” bölümü Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu  Öğretim Görevlisi Mehlika Temur tarafından, “Kiralama ve Brokerlik” bölümü Yalova Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu  Öğretim Görevlisi Emrah Murat Tacar tarafından, “Gemi Tedarik Yönetimi” bölümü Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu  Öğretim Görevlisi Emin Şişman tarafından, “Gemi Yönetiminde İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi” bölümü Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu  Öğretim Görevlisi Gizem Günay tarafından, “Deniz Sigorta Uygulamaları” bölümü Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu  Öğretim Görevlisi Mehmet Sıtkı Saygılı tarafından, “Tehlikeli Madde Taşımacılığı” bölümü Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu  Öğretim Görevlisi Ali Umut Ünal tarafından ve “Deniz Taşımacılığında Forwarding Hizmetleri” bölümü Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu  Öğretim Görevlisi Ceren Altuntaş tarafından hazırlanmıştır.”

Otomatik Konteyner Terminalleri ve Terminal Yönetim Bilgi Sistemleri

2 Tem

Otomatik Konteyner Terminalleri ve Terminal Yönetim Bilgi Sistemleri Yazarlar: Yavuz Keçeli, Volkan Aydoğdu

İTÜ Vakfı Yayınları

144 Sayfa

ISBN: 978-605-4778-96-6

2015

(görsel ve bilgi: ituyayinlari.com.tr)

Açıklama:

Küreselleşen dünya ekonomisi, deniz ticaretinin ve limanların önemini artırmıştır. Limanlarda elleçlenen kargo miktarının sürekli artış halinde olması, çevre limanlarla yaşanan yoğun rekabet, müşterilerin artan performans ve bilgi talepleri liman operasyonlarında bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımını adeta zorunlu kılmıştır. Son yılarda liman otomasyonu ve liman bilişim sistemleri konularında da önemli değişiklikler olmuştur. Elinizdeki bu kitap, konteyner terminallerinin otomasyonu konusunda Türkçe olarak yazılmış olan ilk eser olup, ülkemizde bu konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan araştırmacı ve akademisyenlere bir kaynak teşkil edecektir.

Dünya limanlarında kullanılan otomasyon ve bilişim sistemlerinin sistematik olarak incelendiği bu kitap, yazarlarının yoğun olarak 2006-2008 yılları arasında Güney Kore’de araştırma görevlisi olarak çalıştıkları yıllarda gördükleri dersler, yer aldıkları araştırma ve geliştirme projeleri, katıldıkları seminerler, saha çalışmaları ve edindikleri tecrübelerden derlenmiştir. Basılı kaynağa dayanmayan bilgiler (örneğin ders notları, sunum dosyaları, kişisel görüşmeler, vs.), kitabın yazımı esnasında internet ortamında araştılmış ve mümkün olduğunca erişilebilir kaynaklara atıf yapılarak verilmeye çalışılmıştır.

 

 

Kimyasal Tankerlerde Operasyonel Etkinlik

29 Ara

Kimyasal Tankerlerde Operasyonel EtkinlikYazarlar: Cenk Şakar, Yusuf Zorba

Beta Yayınları

282 Sayfa

ISBN: 9786053330158

Boyut: 16.2 x 23.5

Kuşe Kapak

(görsel ve bilgi: betayayinevi.com)

İçindekiler: 

http://www.betayayinevi.com/assets/attachments/17deb-e868c3dd-f8eb-4d9d-b160-54d24211bcd2.pdf

Türk Deniz Ticaret Filosunun Tekne ve Makine Sigortası Kapsamında Risk Değerlendirmesi

29 Kas

2.20110808140738Yazar: K. Emrah Erginer

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

334 Sayfa

ISBN: 9789754413250

2011

(görsel: virahaber.com, bilgi: virahaber.com, deu.edu.tr)

Açıklama: 

Çalışmada, armatör işletmelerinin sahip oldukları Türk bayraklı gemilerinden toplanan tekne ve makine sigortası primleri verileri doğrultusunda Türk deniz ticaret filosunun tekne ve makine sigortası kapsamında risk modeli matematiksel olarak oluşturulmaktadır.

Dünyada 2008 yılında denizcilik ile ilgili toplanan toplam sigorta primleri miktarı yaklaşık 22,9 Milyar ABD Dolarıdır. Bu toplam primin yaklaşık %27,5’ine tekabül eden 6,11 Milyar ABD Doları da tekne ve makine sigortalarına ödenmektedir. Türk Deniz Ticaret Filosundaki gemiler içinde ödenen tekne ve makine sigortası ise bu rakamın yaklaşık %1,1’i yani 66 Milyon ABD Dolar kadardır. Bu çalışma ile her yıl sigorta şirketleri tarafından yapılan risk modellemesi sonucunda hesaplanıp, Türk armatör işletmeleri tarafından ödenen bu primler ile Türk deniz ticaret filosunun karşılaştığı riskler doğrultusunda yapılan risk modellemesi sonucunda hesap edilen primlerin karşılaştırılması üzerine bir araştırma yapılmıştır.

Öncelikle armatör işletmelerinin hizmet aldıkları tekne ve makine sigortacılarından ya da tekne makine sigortası brokerlerinden olan beklentilerinin saptanabilmesi için bir odak grup çalışması yapılmış, ardından veri toplamak amacı ile orta ve büyük ölçekli armatör işletmelerine üç bölümden oluşan bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasının birinci bölümünde, armatör işletmelerinin risk yönetimi ile ilgili mevcut faaliyetlerinin tespiti ile ilgili sorular, ikinci bölümünde armatör işletmelerinin tekne ve makine sigortası hizmeti aldığı risk ortağından alınan hizmetin kalitesi ve beklentileri ile ilgili sorular bulunmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise armatör işletmelerinin 2005-2009 yılları arasında ödedikleri primlerle, gemilerinde oluşan hasarların sıklık ve şiddet değerleri ile ilgili verilerin gizlilik esasına dayalı olarak analiz edilmek üzere toplanmasına yönelik sorular bulunmaktadır.