Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye'de Okyanusya Çalışmaları - I

Türkiye'de Okyanusya Çalışmaları - I

Türkiye'de Okyanusya Çalışmaları - I

Yayına Hazırlayanlar: A. Merthan Dündar, Altay Atlı

Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Yayınları

72 Sayfa

ISBN: 978-605-136-646-3

2023

(görsel ve bilgi: apam.ankara.edu.tr)

Kitap Hakkında

Avustralasya (Avustralya ve Yeni Zelanda), Melanezya, Mikronezya ve Polinezya olarak dört ana kısma ayrılan Okyanusya Bölgesi’nde Avustralya, Fiji, Marshall Adaları, Mikronezya Federal Devletleri, Nauru Palau, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Yeni Zelanda vd. küçük ada ülkeleri bulunmaktadır. Yaklaşık olarak kırk beş milyonluk bir nüfusu barındıran bölge ülkeleri, T.C. Dışişleri Bakanlığının tasnifinde Asya-Pasifik Bölümü’nde yer almaktadır. Bölgede yer alan ülkelerle kurulan diplomatik ilişkilerimizin geçmişi, 1979 yılına kadar uzanmaktaysa da birçoğunda resmî temsilciliğimiz bulunmamakta olup akredite edilen Canberra (Avustralya) ve Wellington (Yeniz Zelanda) Büyükelçiliklerimiz üzerinden temas kurulmaktadır.

Ülkemizde, bu bölge ve bölge ülkeleriyle ilgili sürekliliği olan bilimsel çalışmalar yapılmadığı gibi – Avustralya ve Yeni Zelanda dışarda bırakılırsa maalesef bölge uzmanımız da nerdeyse hiç yoktur. Bu durum, aradaki mesafenin uzaklığı, ülkemizin bu ada ülkeleriyle kayda değer akademik, kültürel, ticari ilişkilerinin bulunmaması ile izah edilebilir. Ancak içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın başından itibaren dünyanın siyasi, stratejik ve ekonomik dengelerinin bu bölgeye doğru kaydığı göz önüne alındığında mazeret üretmeden, daha çok araştırma yapma mecburiyetinde olduğumuzu da tespit etmek gerekir. Bölge, farklı disiplinlerde araştırma yapan Türk bilginler için çok çeşitli inceleme konuları arz etmektedir. Örneğin; Dışişleri Bakanlığının sayfasında da görülebileceği gibi sadece sekiz milyon nüfuslu
Papua Yeni Gine’de sekiz yüzün üzerinde dil konuşulmaktadır. Bir filoloğa cennette olduğunu hissettirebilecek bu tip örnekler çoğaltılabilir.

Diğer çalışmalarımızda olduğu gibi bu kitap projemizle de Türk gençliğinin, bilim insanlarının dikkatini Asya-Pasifik Bölgesi’ne çekmeyi ve bilim dünyamıza mütevazı bir katkı sağlamayı amaçladık. Avustralya’ya odaklanan başka bir kitap çalışmamız devam etmekte olduğundan bu ülke, çalışmamıza dâhil edilmemiştir. TÜRKİYE’DE OKYANUSYA ÇALIŞMALARI-I başlıklı bu kitabın hayata geçirilmesine katkı veren yazarlarımıza, şükran borçluyuz. Sayın Dr. Altay ATLI’ya da editörlük desteği için müteşekkiriz. Son olarak, APAM ve Ankara Üniversitesi Basımevi çalışanlarına, desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR’a teşekkür ederiz.

Prof. Dr. A. Merthan DÜNDAR
APAM Müdürü

İçindekiler

-Ön Söz – A. Merthan Dündar V

-Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi Çerçevesinde Okyanusya – Cem Nalbantoğlu  1

-Okyanusya ve Küresel Çelişki – Ezgi Ulusoy Yılmaz 19

-Waitangi Antlaşması’nın Yeni Zelanda’da Devlet-Toplum İlişkisinin Düzenlenmesindeki Yeri – Selver B. Şahin, Öznur Öztürk 31

-Serbest ve Açık Hint-Pasifik Projesi Sonrası Japonya-Okyanusya İlişkileri – Vuslat Nur Şahin 43

-Yeni Zelanda-Hindistan İlişkilerinin Dünü ve Bugünü Üzerine Betimleyici Bir Derlem Çalışması – Yalçın Kayalı 57

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI