Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Yolu İle Uluslararası Eşya Taşımalarında - Taşıyıcının Sorumluluğu Ve Deniz Sigortaları (Yük, Tekne ve P&I Kulüp Sigortaları)

Deniz Yolu İle Uluslararası Eşya Taşımalarında - Taşıyıcının Sorumluluğu Ve Deniz Sigortaları (Yük, Tekne ve P&I Kulüp Sigortaları)

Deniz Yolu İle Uluslararası Eşya Taşımalarında - Taşıyıcının Sorumluluğu Ve Deniz Sigortaları (Yük, Tekne ve P&I Kulüp Sigortaları)

Yazar: Hikmet Cem Congar

Seçkin Yayıncılık – Taşıma ve Sigorta Hukuku Dizisi

374 Sayfa

ISBN: 9789750282980

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2023

(görsel ve bilgi: seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisinin ikinci kitabı olan “Denizyolu ile Uluslararası Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve Deniz Sigortaları (Yük, Tekne ve P&I Kulüp Sigortaları)” isimli bu eserde; deniz ticareti hukukuna ilişkin milletlerarası sözleşmeler ve Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Kitabı olan Deniz Ticareti kapsamında taşıyıcının sorumluluğu ile İngiliz deniz sigortaları piyasalarına göre yük, tekne ve kulüp sigortaları geniş ve ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.
Deniz ticareti hukuku ve sigortalarının köklü uluslararası niteliği nedeniyle, tüm alanlardan öğrenci ve profesyonellerin rahatlıkla yararlanması amacıyla sade bir dille hazırlanan kitap; uluslararası hukuk, denizcilik ve sigorta alanlarında uzmanlaşmak isteyen herkesin yararlanabileceği ve farklı açılımlar yakalayabileceği temel bir kaynak olacaktır.

İçindekiler

-Önsöz 7
-Kısaltmalar 17
-Giriş 19
BİRİNCİ BÖLÜM – DENİZ TAŞIMACILIĞININ ÖZELLİKLERİ VE İLGİLİ TERİMLER
I. DENİZ TAŞIMACILIĞININ ÖZELLİKLERİ VE İLGİLİ TERİMLER 23
A. Deniz Taşımacılığının Tanımı ve Önemi 23
B. Deniz Taşımacılığının Genel Taşımacılıktaki Yeri 26
C. Deniz Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi ve Geçmişi 28
D. Deniz Taşımacılığında Temel Kavramlar 29
1. Gemi 29
2. Gemi Tonajları 35
3. Geminin Kimlik Bilgileri ve Belgeleri 38
4. Kaptan ve Gemi Adamları 42
5. Deniz Yolu ile Taşınan Yük 45
6. Liman 49
E. Deniz Taşımacılığının Çeşitleri 52
1. İç Taşımacılık 52
2. Dış Taşımacılık 52
3. Transit Taşımacılık 53
4. Yabancı Limanlar Arası Taşımacılık 54
5. Uluslararası Taşımacılık 54
6. Düzenli Hat Taşımacılığı 54
7. Düzensiz Hat Taşımacılığı 57
8. Konteyner Taşımacılığı 59
9. Kuru Yük Taşımacılığı 60
10. Sıvı Yük Taşımacılığı 61
11. Karma Taşımacılık 63
12. Ro–Ro Taşımacılığı 64
F. Deniz Taşımacılığında Taraflar 65
G. Deniz Taşımacılığında Uluslararası Kuruluşlar 69
H. Uluslararası Denizcilik Sigortaları Marketi Londra Sigorta ve Reasürans Piyasaları Lloyd’s 72
İKİNCİ BÖLÜM – DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ULUSLARARASI HUKUK DÜZENLEMELERİ
I. DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ULUSLARARASI HUKUK DÜZENLEMELERİ 75
A. La Haye Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu 75
1. Taşıyanın Eşyanın Kayıp ve Hasarından Doğan Sorumluluğu 81
2. Taşıyanın Sevk ve İdare Kusuru Nedeniyle Sorumluluğu 88
3. Taşıyanın Yangın Halinde Ortaya Çıkan Sorumluluğu 89
4. Taşıyanın Rotadan Sapma Halinde Ortaya Çıkan Sorumluluğu 90
5. La Haye Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulması 91
B. Hamburg Kuralları 93
1. Hamburg Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu 98
2. Eşyanın Kayıp ve Hasarından Dolayı Sorumluluğu 100
3. Eşyanın Geç Teslim Edilmesinden Dolayı Sorumluluğu 102
4. Taşıma Sözleşmesine Göre Akdi Taşıyan ve Fiilen Taşıyan Ayırımı 105
C. Brüksel Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu 107
1. Visby Kuralları 108
2. SDR Protokolü 114
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – DENİZ TAŞIMACILIĞI SİGORTALARINA GENEL BAKIŞ
I. DENİZ TAŞIMACILIĞI SİGORTALARINA GENEL BAKIŞ 119
A. Deniz Taşımacılığı Sigortalarının Tarihsel Gelişimi 119
B. Risk, Muhatara ve Tehlike Kavramları 123
1. Deniz Sigortalarında Riziko Kavramı 127
2. Deniz Sigortaları Açısından Deniz Tehlikeleri 130
C. Deniz Taşımacılığında Görülen Riziko Türleri 131
1. Doğal Rizikolar 133
a. Batma 134
b. Çatma 136
c. Deprem, Yanardağ, Yıldırım 138
d. Ağır ve Olağandışı Hava Şartları 139
e. Mercanlar 141
f. Büyük Balıklar 142
g. Buz 143
h. Yangın ve Patlama 143
ı. Karaya Oturma ve Karaya Vurma 145
i. Gaiplik 145
j. Fırtına 147
k. Gemi Kazanının Patlaması, Şaft Kırılması, Gizli Teknik Kusurların Varlığı 147
2. Gemi Adamlarının Eylemlerinden Doğan Rizikolar 149
a. Gemiden Denize Mal Atma 149
b. Rotadan Sapma ve Sefer Değişikliği 150
c. Kaptan, Pilot ve Gemi Adamlarının Kusuru 150
d. Baratarya 151
3. Üçüncü Şahısların Eylemlerinden Doğan Rizikolar 152
a. Hırsızlık 152
b. Deniz Korsanlığı 153
c. Politik Riskler 157
d. Savaş ve Grev Riskleri 159
D. Taşıma Sözleşmeleri 163
1. Konişmento (Bill of Lading, B/L, BOL) 164
2. Kırkambar Sözleşmesi 166
3. Çarter Sözleşmesi 167
E. Deniz Sigorta Sözleşmesi ve Poliçe 168
1. Sigorta Sözleşmesinin Temel Kavramları ve Tarafları 169
F. Deniz Taşımacılığı Sigorta Çeşitleri 171
1. Navlun Sigortaları 172
2. Tekne Sigortaları 172
3. Yük Sigortaları 172
4. Sorumluluk Sigortaları 173
4. Kıymet Sigortaları 174
5. Tekne Yapım Sigortaları 174
G. Deniz Sigortası Poliçe Çeşitleri 174
1. Filo Poliçeleri 174
2. Sefer Poliçeleri 175
3. Süre Poliçeleri 175
4. Geçici Poliçeler 175
5. Abonman Poliçeler 175
6. İnşaat Poliçeleri 176
H. Sigorta Teminatı Altına Alınan Hasarlar 176
1. Tam Zıya 176
a. Gerçek Tam Zıya 176
b. Hükmi Tam Zıya 177
c. Tam Zıya Tazminatının Tespit Edilmesi 179
2. Avarya 179
a. Müşterek Avarya 179
b. Özel Avarya 184
c. Avarya Tazminatının Tespit Edilmesi 185
3. Kurtarma ve Yardım Masrafları 186
4. Yargılama Masrafları 190
5. Çatışma Masrafları 192
6. Muafiyetler 197
a. Tenzili Muafiyet 198
b. Entegral Muafiyet 198
c. Ek Tenzili Muafiyet 199
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – DENİZYOLU İLE TAŞINAN YÜKE DAİR SİGORTALAR
I. DENİZYOLU İLE TAŞINAN YÜKE DAİR SİGORTALAR 201
A. Denizyolu ile Taşınan Yükün ve Yük Sigortalarının Kapsamı 201
1. Taşıma Ücreti 201
2. Taşınan Yükün Fatura Bedeli 211
3. Beklenen Kâr 212
4. Sigorta Ücreti 213
5. Gümrük Masrafları 213
6. Grev Masrafları 213
B. Taşınan Yükün Sigorta Poliçesinin Genel Unsurları 214
1. Yük Sigorta Poliçesinin Teminatı Kapsamında Olan Rizikolar 215
a. Karaya Oturma 216
b. Yangın 217
c. Patlama 219
d. Fırtına 219
e. Geminin Batması, Karaya Vurması veya Karaya Oturması 220
f. Geminin Kaybolması veya Gaiplik 221
g. Denize Mal Atma 223
h. Baratarya 224
ı. Geminin Çatması veya Denizde Bir Nesneye Çarpması 224
i. Yükün Gemiye Yüklenmesi veya Boşaltılması Sırasındaki Rizikolar 226
j. Deniz Kaza ve Tehlikeleri 226
2. Yük Sigorta Poliçesinin Teminatı Kapsamında Olmayan Rizikolar 227
a. Deniz Korsanlığı 227
b. Savaş Rizikoları 228
c. İç Savaş, Askeri Darbe, İsyan ve Ülke İçi Karışıklıklar 228
e. Geminin Zapt Edilmesi veya Müsadere Edilmesi 229
f. Yağma 229
g. Hapis ve Tutuklamadan Doğan Zararlar 229
h. Gecikmeden Doğan Zararlar 230
ı. Poliçede Teminat Altına Alınmayan Diğer Rizikolar 231
C. Yük Sigortalarındaki Diğer Konular 232
1. Sigortanın Tarihi ve Bildirilmesi Gerekli Olan Gemi 232
2. Sigorta Teminatının Geçerlilik Süresi 232
3. Bırakma 232
D. Yükün Sigorta Poliçesinde Yer Alan Özel Şartlar 233
1. Yerli Yük Klozu 234
2. Londra Sigortacılar Birliği Klozu 235
3. Geniş Kapsamlı Teminat Klozu 235
4. Dar Kapsamlı Teminat Klozu 236
5. Sıvı Dökme Yüke Dair Teminatlar 237
E. Gemi ile Taşınan Yükün Nitelik ve Cinsi, Paketleme ve İstifleme Şartları 238
F. Yük Sigortalarında Sigorta Primine Etki Eden Faktörler 245
1. Geminin Yaşı 246
2. Geminin Yüke Elverişli Olması 247
3. Geminin Klası 250
4. Geminin Tonajı 250
5. Geminin Bayrağı 251
6. Taşıma Sözleşmesinin Varlığı 252
7. Geminin Sefer Süresi ve Sefer Bölgesi 254
8. Sigortalının Sigorta Geçmişi 254
BEŞİNCİ BÖLÜM – TEKNE VE KULÜP SİGORTALARI
I. TEKNE VE KULÜP SİGORTALARI 255
A. Tekne Sigortası 255
1. Tekne Sigortasının Özellikleri (Joint Hull Committee JHC– Birleşik Tekne Komitesi) 255
2. Tekne Sigortasının Şartları 256
3. Tekne Sigortasının Unsurları ve Kapsamı 259
4. Tekne ve Makine Sigortası Türleri 260
5. Tekne Klozları Çeşitleri 261
B. P&I ve Tekne Sigortası Arasındaki Farklar ve Sınırları 263
1. Tekne ve Makine Sigortalarında Geminin Elverişliliği 264
2. Klas Zorunluluğu 265
3. Tekne Sigorta Priminin Belirlenmesinde Deniz Kaza Tür ve Nedenleri 267
C. Tekne Sigortasında Poliçe Teminatı Kapsamında Olan Rizikolar 269
1. İngiliz Tekne Klozlarında Düzenlenen Rizikolar 269
a. Karaya Oturma 269
b. Batma 272
c. Çatma 272
d. Yangın ve Patlama 274
e. Deprem, Volkanik Patlama ve Yıldırım Düşmesi 275
f. Deniz Kirliliği Tehlikesi 275
g. Gemi Adamlarının Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlar 276
h. Hususi ve Müşterek Avarya 276
ı. Teminat Kapsamında Kalan Diğer Rizikolar 280
D. Tekne Sigortasında Poliçe Teminatı Kapsamında Olmayan Rizikolar 281
1. Gecikmeden Doğan Zararlar 281
2. Geminin Olağan Aşınması ve Yıpranmasından Kaynaklanan Zararlar 281
3. Geminin Denize ve Yola Uygun Olmamasından Doğan Zararlar 282
4. Sigortalının Kasıtlı veya İhmali Hareket ve Eylemlerinden Doğan Zararlar 282
5. Sigorta Poliçesinde Özel Olarak Teminat Kapsamı Dışında Tutulan Zararlar 283
E. Kulüp Sigortası (P&I) 283
1. Kulübün Yapısı, İşleyişi ve Faaliyetleri 284
2. Kulüp Çeşitleri 288
3. Üyelerin Kulübe Giriş Prosedürü 291
4. Kulüp Sigortasının Hukuki Niteliği 293
5. Kulüp Sigortasında Kayıp Önleme Prosedürü (Loss Prevention) 294
6. Kulüp Tavsiyeleri ve Kılavuzları 295
7. Talep / Hasar İhbar Süreci ve Yönetimi (Claims Handling) 297
8. P&I Sörveyi (P&I Survey) 298
9. P&I Hasar Talepleri Analizi 299
10. Gemilerin Teknik Özelliklerine Göre Karşılaştıkları Hasarlar ve Talepler 300
11. Kulüp Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamındaki Rizikolar 302
a. Hastalık, Yaralanma ve Ölüm 302
b. Çatma Teminatı 304
c. Yükle İlgili Teminatlar 306
F. Önemli Hasar Tipleri 308
1. Yük Hasarları 308
2. Personel Yaralanmaları, Ölüm ve Hastalık 309
3. Personelin Kişisel Eşyalarının Kaybı 310
4. Kirlilik 310
5. Seyir Hasarları 311
6. Gemide Can Kaybı, Bedeni Yaralanma ve Hastalanma 313
7. Rotadan Sapma Masrafları 315
8. Cezalar 317
9. Hayat Kurtarma 318
10. Müşterek Avarya İştiraki 323
11. Dava ve Say Masrafları 324
12. Enkaz Kaldırma Masrafları 326
13. Omnibus Kuralı 327
13. Grev Rizikoları 328
15. Savaş Rizikoları 329
16. Navlun Rizikoları 330
17. Koruma 330
18. Tazmin 331
19. Kulüp Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamında Olmayan Rizikolar 332
G. P&I Hasarlarının Ülkeler Çapında Analizi 332
1. Zarar Gören Üçüncü Kişilerin Doğrudan Dava Açması 333
2. Kulüp Sigortasının Sona Ermesi ve Zamanaşımı 348
-Deniz Taşıma Hukuku ve Sigortaları Denizyolu Taşımacılığında Deniz Sigortaları Çerçevesinde Tekne ve Kulüp (P&I) Sigortaları Özet 351
-Sonuç ve Öneriler 353
-Kaynakça 365
-Kavram Dizini 373

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI