Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Taşıyanın Eşyayı Teslim Etme Borcu

Taşıyanın Eşyayı Teslim Etme Borcu

Taşıyanın Eşyayı Teslim Etme Borcu

Yazar: Aslıhan Sevinç Kuyucu

On İki Levha Yayıncılık

xxii+340 Sayfa

ISBN: 978-625-432-467-3

Boyut: 16.2 x 23.5

1.Hamur

2023

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Çalışmada taşıyanın eşyayı teslim etme borcu incelenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun çalışma konusuna ilişkin hükümleri ile kaynak hükümler ve genel prensipler esas alınmıştır. Eşyayı teslim etme borcunun unsurlarını dikkate alan bir yöntem benimsenmiştir. Borcun kaynakları olarak navlun sözleşmesi ve konişmento üzerinde durulmuştur. Borcun unsurları kapsamında konusu, borçlu, alacaklı, ifanın kapsamı, ifa yeri, ifa zamanı, ifa sırası hususları ele alınmıştır. Borcun konusu olan zilyetliğin devrine ilişkin esaslar açıklanmıştır. Eşyayı teslim etme borcunun ifa edilmesinin ortaya çıkardığı sonuçlar belirlenmiştir. Borcun ifa edilmemesi genel prensipler paralelinde ifa imkansızlığı, kötü ifa, borçlu temerrüdü ve alacaklı temerrüdü sınıflandırması içerisinde değerlendirilmiştir. (Arka Kapaktan)

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI