Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Sultan II. Abdülhamid'in Savunma Sanayii Fonları (1896-1902)

Sultan II. Abdülhamid'in Savunma Sanayii Fonları (1896-1902)

Sultan II. Abdülhamid'in Savunma Sanayii Fonları (1896-1902)

Yazar: Hakkı Öz

Vakıfbank Kültür Yayınları

272 Sayfa

ISBN: 978-625-6385-23-8

Boyut: 19.5 x 12.5

Karton Kapak

2023

Kitap Hakkında

1878 Berlin Kongresi sonrasında Osmanlı Devleti parçalanma ve dağılmanın eşiğindeydi. Sultan II. Abdülhamid’in 33 yıl süren saltanatı bu süreci duraklattı. Onun başarısı muhakkak sadece diplomatik ve siyasî maharetinden ileri gelmiyordu. 93 Harbi’nin acı tecrübelerinden ders alınmış, ordunun ve teçhizatının ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştı. Böylesine bir beka meselesinin çözümü ancak caydırıcı ve güçlü bir ordu ile mümkündü. Toprakları kuşatılmış, maliyesi iflas etmiş bir devletin halkından topladığı yardımlarla ordusunu nasıl yeniden teçhizatlandırdığı bu kitabın konusudur.

Osmanlı askerî erkânının aldığı tedbirler çerçevesinde Almanya’dan uzmanlar getirilmiş, çeşitli teçhizat alımlarıyla beraber orduda geniş çaplı bir reform hareketine girişilmişti. Modern teknik, silah ve teçhizatla ordunun donatılması ve bunun yüksek maliyetlerinin karşılanması için II. Abdülhamid yerli kaynaklarla iki savunma fonunu, Tesisât-ı Askeriye İânesi ve Teçhizât-ı Askeriye Tertibi’ni oluşturdu. Bu fonlar savunma sanayii ve ordunun modernizasyonu için halkı da seferber ederek mali kaynak sağladı. Müslüman ve gayrimüslim ahaliden toplanan gelirler Türklerin ordu-millet dayanışmasına bu dönemden verilecek en iyi örnektir.

Sultan II. Abdülhamid’in Savunma Sanayii Fonları (1896-1902) arşiv kaynaklarından hareketle kaleme alınmış, en uzun yüzyılın son çeyreğinde, II. Abdülhamid’in öncülüğündeki savunma sanayii çabalarını tüm ayrıntılarıyla tarih okurlarına ve tarihçilere sunan bir eser.

İçindekiler

-Önsöz 9

1. BÖLÜM

-Giriş 13

-1877-78 Savaşı’nın Plevne Bağlamında Değerlendirmesi 16

-1877-78 Savaşı’ndan Sonra Osmanlı Ordusu’nda Yaşanan Gelişmeler 27

2. BÖLÜM

-Osmanlı Devleti ve Askerî Danışman Heyeti 37

-Avrupa’dan Askerî Danışman Heyeti Arayışı 37

-Alman Danışmanların Silahlanmaya Olan Etkisi 47

-Silahlanmaya Doğru 55

-1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Sonra Yaşanan Bazı Siyasi Olaylar 59

3. BÖLÜM

-Tesisât ve Teçhizât Fonları 69

-Alman Sanayisi Vasıtasıyla Silahlanma 69

-Devlet-Millet İşbirliği İçerisinde Silahlanma Fonları (1896-1902) 96

-Teçhizât ve Tesisât-ı Askeriye Komisyonu 157

4. BÖLÜM

-Teçhizât Fonlanları’nın Harcanmasına Yönelik Faaliyetler (1896-1902) 165

-Tesisât-ı Askeriye Fonunun Harcama Alanları 165

-Teçhizât-ı Askeriye Faaliyetleri 233

Teçhizât Fonlarının Donanma Modernizasyonunda Kullanımı 237

-Sonuç 253

-Kaynakça 261

-Dizin 267

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI