Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi - 1910-1923

Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi - 1910-1923

Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi - 1910-1923

Yazar: Demet Gediz Aydoğdu

Ekin Yayınevi

104 Sayfa

ISBN: 9786256952973

Boyut: 14.0 x 21.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2023

(görsel ve bilgi: ekinkitap.com)

Kitap Hakkında

Osmanlı İmparatorluğu’nda bu dönemde gemilerin durumu, işletmecilik, eğitilmiş personel ve bilgi eksikliği gibi deniz ticaretinde yaşanan sorunlar yetkilileri önlem almaya itmiştir.
Bu çalışmada birinci bölümde Osmanlı Devleti’nde kurulan denizyolu işletmelerinin tarih sürecindeki değişimleri ve bu değişimlerin gerekçeleri anlatılmaktadır. İkinci bölümde 1910-1923 dönemi arasında faaliyet göstermiş olan Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’nin kuruluşu ve işleyişi ele alınmakta ve son olarak üçüncü bölümde özellikle Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı döneminde savaş koşullarında İdare’nin ne şekilde etkilendiği ve varlığını sürdürebilmek için geçirdiği sıkıntılar anlatılmaktadır.
Literatür yanında çalışmanın dayandığı temel kaynaklar, Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve dönem gazeteleridir.

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM – 19.YY OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA DENİZCİLİK
I. Seyr-i Sefain Öncesi Kuruluşlar
II. Osmanlı’da Boğaz, Nehir ve Göllerde Faaliyet Gösteren Diğer Şirketler
İKİNCİ BÖLÜM – OSMANLI SEYR-İ SEFAİN İDARESİ
I. İdare’nin Kuruluş Aşaması
II. Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’nin Nizamnamesi
III. Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi Yönetimi
IV. Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi Personeli
V. İdare’nin Tekrar Şirkete Dönüştürülme Girişimi ve Islah Çalışmaları
VI. İdare’nin Mali Durumu
VII. İdare’nin Vapur Sefer Hatları
VIII. Vapurların Levazım Durumu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – BALKAN VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI SEYR-İ SEFAİN İDARESİ
I. Balkan Savaşlarında Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi
II. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi
III. Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’nin Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi’ne Dönüşmesi

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI