Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Döneminde Rodocuk - (XVIII. Yüzyılın Sonu-XIX. Yüzyılın Başı)

Osmanlı Döneminde Rodocuk - (XVIII. Yüzyılın Sonu-XIX. Yüzyılın Başı)

Osmanlı Döneminde Rodocuk - (XVIII. Yüzyılın Sonu-XIX. Yüzyılın Başı)

Yazar: Pınar Doğanay

Sonçağ Akademi

234 Sayfa

ISBN: 978-625-6924-13-0

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2023

(görsel: pelikankitabevi.com.tr, bilgi: pelikankitabevi.com.tr, soncagyayincilik.com.tr)

Kitap Hakkında

Trakya topraklarının bir parçası olan ve sahip olduğu stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Rodoscuk, bu zaman dilimi içerisinde farklı isimlerle anılmıştır. Tarihte bilinen ilk ismi Bisanthe olan zamanla Rhaidestos, Rodosto gibi isimlerle anılan şehir, Osmanlı’nın bölgeyi fethiyle birlikte Rodoscuk olarak anılmaya başlanmıştır. Fethin ardından Rodoscuk isminin yanı sıra Tekfurdağı adını da yaygın olarak kullanmaya başlayan şehir, Ahkâm Defterlerinde Tekfurdağı, Şer’iye Sicillerinde Rodoscuk kimi kayıtlarda ise hem Tekfurdağı hem de Rodoscuk olarak yer almıştır. Bu çalışmanın temel kaynağının şer’iye sicilleri olması nedeniyle, şer’iye sicillerine uygun olarak Rodoscuk ismi ile ele alınan şehir, Cumhuriyet döneminde Tekirdağ’a dönüşerek günümüze kadar gelmiştir.

1357 yılında Osmanlı hâkimiyetine giren şehir, başlangıçta küçük bir liman kenti olmasına karşın fetihten sonra hızla gelişerek başkentin iaşesinin sağlanması hususunda büyük bir önem kazanmıştır. Sahip olduğu limanı sayesinde kısa sürede Osmanlı’nın Trakya Bölgesi’ndeki en önemli şehirlerinden biri hâline gelen Rodoscuk, XVI. yüzyılın ortalarından itibaren gelişmiş bir liman kenti olmuştur.

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI