Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Fransız Seyyah Ve Konsolosların Gözünden Ordu-Fatsa-Ünye

Fransız Seyyah Ve Konsolosların Gözünden Ordu-Fatsa-Ünye

Fransız Seyyah Ve Konsolosların Gözünden Ordu-Fatsa-Ünye

Yazar: Süleyman Uygun

Akademisyen Kitabevi

210 Sayfa

ISBN: 9786253991807

2. Hamur

2023

(görsel ve bilgi: akademisyen.com)

Kitap Hakkında

Karadeniz, tarih ve coğrafyanın, imal edip yönlendirdiği, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ortak dokunun adıdır.

Ordu, Fatsa ve Ünye bu dokunun küçük ölçekli parçalarını oluşturan kırsal ve iskele-pazar kentleridir. Deniz ticareti bu dokunun ana omurgasıdır.

13-16 yüzyıllarda Rumlardan Cenevizler ve Venediklere, Türkler’den Kafkasyalılar ve Slavlara kadar birçok ulusun ticaretine sahne olan bu iç deniz, 16-18. Yüzyıllarda dış ticaretteki durgunluk döneminin ardından 18. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren yeniden büyük bir ivme ile uluslararası ticarete eklemlenmiş, bu bağlamda çok sayıda yabancı yabancı seyyah, denizci ve diplomat sahil kentlerine akın etmiştir. Kent tarihi çalışmalarını zenginleştiren en önemli husus şüphesiz o kentin tarihinin her yönüyle ortaya konulmasından geçmektedir.

Elinizdeki eser bugün çoğu bilinmeyip de 20 yüzyılın ilk çeyreğine kadar varlığına tanık olunan gözlemlerin bir ürünüdür. Daha ziyade Fransız seyyah ve konsolosların anlatımlarından oluşan bu eserde, Ünye ve Fatsa’da ortaçağlardan kalma birer büyük ticaret hanlarının olduğu, Ordu, Boztepe’de Antik döneme ait bir Grek Tapınağı’nın bulunduğu, Fatsa’da Hristiyanların haç merkezlerinden biri olarak bilinen sekizgen yapıda Aziz Konstantin Kilisesi ve Ünye’de Aya Nicolas (Noel Baba adıyla bilinen St. Nicolas) kilisesinin varlığına tanık olacaksınız. Ayrıca bölge insanlarının gündelik yaşamlarından, alışkanlıklarına ve geleneklerine, tarım ve hayvancılıktan, denizcilik ve ticarete kadar muhtelif konularda ayrıntılı bilgilere ulaşabileceksiniz.

İçindekiler

-GİRİŞ

BÖLÜM 1 – ORDU

-Tarihi Coğrafya

-Antik Çağ’dan 19. Yüzyıla Ordu

-Kırsal-Pazar’dan İskele-Pazar’a: Ordu Kenti’nin Ortaya Çıkışı

-Ticaret, Tarım ve Hayvancılık

-Ordu Limanında Nakliyat

-Sonuç

-Kaynakça

-Ekler

BÖLÜM 2 – FATSA

-Tarihi Coğrafya

-Antik Çağdan 19. Yüzyıla Fatsa

-Osmanlı Son Dönemi’nde Fatsa

-Nüfus, Ulaşım ve Nakliyat

-Hayvancılık, İhracat ve İthalat

-Sonuç

-Kaynakça

BÖLÜM 3 – ÜNYE

-Tarihi Coğrafya

-Antik Çağdan Osmanlı Dönemine Kadar Ünye

-Osmanlılar Döneminde Ünye

-Osmanlı Son Dönemi’nde Ünye

-Buharlı Gemiler Döneminde Ünye Limanı

-Ünye’de Tarım, Hayvancılık ve Ticaret

-Sonuç

-Kaynakça

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI