Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Fiziksel Deniz Bilimleri

Fiziksel Deniz Bilimleri

Fiziksel Deniz Bilimleri

Yazar: Serdar Beji

Nobel Akademik Yayıncılık

208 Sayfa

ISBN: 978-625-397-247-9

Boyut: 16.5 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2023

(görsel: hepsiburada.com, bilgi: nobelyayin.com)

Kitap Hakkında

Bu kitap, fiziksel deniz bilimleri ya da alışılageldiği üzere fiziksel oşinografi alanındaki Türkçe kaynak eksikliğini kısmen de olsa doldurmak amacıyla yazılmıştır. Kitapta, konunun tarihî gelişimi kapsamlı olarak özetlendikten sonra genel kavramlar ve denizlerin fiziksel özellikleri sıralanmaktadır. Denizlerdeki sıcaklık, tuzluluk ve derinliğe bağlı olarak deniz suyu yoğunluğu hesaplamalarını, su, tuz ve ısı bütçesi konuları izlemektedir. Kütlenin ve momentumun korunumu denklemlerinin çıkarımı ve ilgili uygulamalar olabildiğince yalın şekilde verilmektedir. Deniz suyu fiziksel özelliklerinin okyanuslarda gözlenen büyük ölçekli akıntılara etkileri, yerdönel akıntılar başlığı altında açığa çıkarılmaktadır. Yalnızca kendi başına bir kitap olabilecek deniz dalgaları konusunda, kuramsal bağıntılar ve açıklayıcı soru çözümleri oldukça geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Yaşamsal öneme sahip çeken akıntılar ve korunma yöntemleri kitabın son bölümünde yer almaktadır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI