Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Fetihnâme-i Tûnus Ve Halku'l-vâd - Akdeniz'deki Bir Hâkimiyet Mücadelesinin Manzum Tasviri

Fetihnâme-i Tûnus Ve Halku'l-vâd - Akdeniz'deki Bir Hâkimiyet Mücadelesinin Manzum Tasviri

Fetihnâme-i Tûnus Ve Halku'l-vâd - Akdeniz'deki Bir Hâkimiyet Mücadelesinin Manzum Tasviri

Yazar: Rumüzi

Hazırlayan: Muhammed Emir Tulum

Paradigma Akademi

538 Sayfa

ISBN: 978-625-6957-58-9

Boyut: 16.0 x 24.0

2023

(görsel ve bilgi: paradigmaakademiyayinlari.com)

Kitap Hakkında

Kuzey Afrika’da Akdeniz’in önemli mevkilerinden birinde bulunan ve bir liman şehri olan Tunus tarih boyunca çeşitli devletlerin hâkimiyet mücadelesine sahne oldu. Rumüzi’nin “Fetihnâme-i Tûnus ve Halkulvâd” adlı manzum eseri bu şehrin 1574 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından İspanyolların elinden alınmasını konu edinen tek manzum fetihnamedir.

Eser, II. Selim döneminin son yılında Vezir Koca Sinan Paşa serdarlığındaki ve Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa idaresindeki Osmanlı donanmasının, Tunus, Halkulvâd, Bastiyon ve Küçük Bastiyon (Müteberka) kalelerinin fethini ayrıntı olarak tasvir eder.

Şekil ve muhteva açısından tam bir manzum fetihname vasfı taşıyan eser minyatürlü olması ve menzilname türüne yaklaşır niteliğiyle de dikkat çeker. Rumüzi, daha evvel kaleme aldığı Yemen seferini konu alan ilk fetihnamesine nazaran bu fetihnamesinde mecazlı anlatıma daha çok yer verdiğinden eser edebi yönü ile de güçlüdür.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI