Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizcilik İşletmelerinde Liderlik - Dönüşümcü Liderlik Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiler

Denizcilik İşletmelerinde Liderlik - Dönüşümcü Liderlik Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiler

Denizcilik İşletmelerinde Liderlik - Dönüşümcü Liderlik Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiler

Yazar: Serkan Öter

Serüven Yayınevi

326 Sayfa

ISBN: 9786256450745

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2023

(görsel: dr.com.tr, bilgi: kitapmatik.com.tr, dr.com.tr)

Kitap Hakkında

Denizcilik sektörü geçmişten günümüze kadar en ekonomik taşımacılık yolu olarak önemini korumakta ve dünya ticaretinin büyük bir bölümü deniz yolu taşımacılığı ile yapılmaktadır.  Deniz yolu taşımacılığında icra edilen faaliyetlerin yürütülmesinde en önemli yapı taşlarından birisi denizcilik sektörünün kara yönetiminde yer alan denizcilik işletmeleridir. Günümüz örgütlerinde yöneticiler çalışanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilere sahip olan farklı liderlik davranışları benimseyebilmektedir. Denizcilik işletmelerdeki yöneticilerin liderlik davranışlarının, çalışanların gösterdikleri örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi, işletmenin ötesinde denizcilik sektörünün tümünde kendini gösterecektir. Bu kitapta, yönetim fonksiyonlarından biri olan liderlik faktörü kapsamında, denizcilik işletmelerinde dönüşümcü liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiler ile bahse konu davranışlarda çalışanların profil özelliklerine göre farklılığın bulunup bulunmadığı incelenmiş ve elde edilen sonuçlar kapsamında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu açıdan bu kitap, sektörde faaliyette bulunan denizcilik işletmelerindeki yöneticiler ve yönetici adayları için, işletmelerinde çalışanların verimliliğini ve performansını etkilemesi ve dolayısıyla işletme başarısının artırılabilmesi adına ışık tutabilecek niteliktedir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI