Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Hamamları

Deniz Hamamları

Deniz Hamamları

Yazar: Yasin Taşkın

Libra Kitap

215 Sayfa

ISBN: 9786258472677

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak

2023

(görsel: librakitap.com.tr, bilgi: davudkitap.com, librakitap.com.tr)

Kitap Hakkında

Deniz hamamları, dört tarafı kapalı ve deniz üzerine kurulu ahşap yapılardır. Umumi ve hususi olmak üzere iki çeşit deniz hamamı vardır. Umumi deniz hamamları, mevsimlik kurulan halka açık işletmelerdir. Hususi deniz hamamları ise yalıların önünde bulunan yalı sahiplerine mahsus yapılardır. Umumi deniz hamamları, hususi deniz hamamlarına göre daha özensiz ve salaş yapılardır. Hususi deniz hamamları ise umumi hamamların aksine yalıların önünde zarif ve estetik bir görünüme sahiptirler. Osmanlı toplumunun denize girme alışkanlığını bu mekânlarda kazandığı düşünülmektedir. Bu yüzden deniz hamamları için plajların öncüsü denilebilir. Elinizdeki bu eser günümüzde varlığı kaybolmuş bu ilginç mekânları her yönüyle tanıtma amacı taşımaktadır. Bununla birlikte eser, Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısından bir kesiti yansıtması bakımından literatüre önemli bir katkıda bulunacaktır.

İçindekiler

-KISALTMALAR 11

-TAKDİM 13

-GİRİŞ  15

-Osmanlılar İçin Deniz 15

-Eski Türkler İçin Deniz 18

-Müslümanlar İçin Deniz 19

-Avrupalılar İçin Deniz 20

-Yeni Dünya İçin Deniz 22

-Genel Olarak 23

DENİZ HAMAMLARININ ORTAYA ÇIKIŞI VE İŞLEYİŞİ 25

-Denize Giren İlk Osmanlılar: Deniz Hamamlarının Ortaya Çıkmasıyla İlgili Bazı Rivayetler 26

-Deniz Hamamlarının Kullanım Amacı  32

-Karpuz Kabuğu Denize Düşünce: Osmanlıların Denize Girme Mevsimi  36

-Deniz Hamamlarının İdaresi  40

-1862 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi 41

-1870 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi 43

-1875 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi (16 Safer Nizamnamesi)  45

-1913 Tarihli Deniz Hamamı Nizamnamesi 49

-Deniz Hamamlarının Mimari Özellikleri: Hususi ve Umumi Deniz Hamamları 53

-Hususi Deniz Hamamları 55

-Umumi Deniz Hamamları 65

-Deniz Hamamlarının Bakım ve Onarımı 68

-Deniz Donundan Mayoya: Deniz Hamamlarında Kullanılan Giysiler  70

-Deniz Hamamlarında Yaşanan Bazı Olaylar-Sıkıntılar 76

-Deniz Hamamları ile İlgili Neşredilen Eserler  87

-Deniz Hamamı Risalesi 87

-Deniz Hamamları (Kimler Girebilir) 88

-Deniz Hamamları (Envâi, Menâfii), Denize Kimler Girebilir? 89

-Deniz Banyoları 90

-Hamamlar, Deniz Hamamları ve Denizde Banyo 90

OSMANLI TOPRAKLARINDA KURULAN DENİZ HAMAMLARI 93

-İstanbul’da Kurulan Deniz Hamamları 94

-Haliç’te Kurulan Deniz Hamamları  96

-Kumkapı’da Kurulan Deniz Hamamları 98

-Büyükdere’de Kurulan Deniz Hamamları 100

-Salıpazarı’nda Kurulan Deniz Hamamları 101

-Bebek’te Kurulan Deniz Hamamları 103

-Kadıköy’de Kurulan Deniz Hamamları 103

-Bakırköy’de Kurulan Deniz Hamamları 109

-Büyükada ve Diğer Adalarda Kurulan Deniz Hamamları 110

-Üsküdar’da Kurulan Deniz Hamamları 112

-İzmir’de Kurulan Deniz Hamamları 114

-Alsancak’ta Kurulan Deniz Hamamları 118

-Karşıyaka’da Kurulan Deniz Hamamları 119

-Mersinli’de Kurulan Deniz Hamamları 120

-Karantina’da Kurulan Deniz Hamamları 120

-Diğer Semtlerde Kurulan Deniz Hamamları 121

-Çanakkale’de Kurulan Deniz Hamamları 122

-Antalya’da Kurulan Deniz Hamamları 124

-Mermerli Deniz Hamamı 126

-Adalar Plajı’nda Bulunan Doğal Deniz Hamamı  128

-Samsun’da Kurulan Deniz Hamamları 129

-Yalova Kaplıcaları ve Deniz Hamamları 135

-Diğer Osmanlı Vilayetlerinde Kurulan Deniz Hamamları 137

OSMANLI TOPLUMUNDA DENİZ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİ VE DENİZ HAMAMLARININ YERİ 141

-Ticari Bir Mekân Olarak Deniz Hamamları 141

-Rumeli Demiryolları Şirketi’ne Ait Deniz Hamamları 147

-İttifak-ı Alyans Osmanlı Anonim Şirketi’ne Ait Deniz Hamamları  148

-Ayastefanos Deniz Hamamları Şirketi’ne Ait Deniz Hamamları  148

-Büyükada (Prinkipo) Yat Kulübü Osmanlı Anonim Şirketi’ne Ait Deniz Hamamları 149

-Bir Eğlence Mekânı Olarak Deniz Hamamları 149

-Bir Tedavi Mekânı Olarak Deniz Hamamları 153

-Edebi Eserlerde ve Sanat Ürünlerinde Mekânsal Bir Kurgu Olarak Deniz Hamamları 160

-Edebi Eserlerde Deniz Hamamlarının İşlenişi 160

-Sanat Eserlerinde Deniz Hamamlarının İşlenişi 167

-DENİZ HAMAMLARININ KAPANMASI VE PLAJLARA GEÇİŞ SÜRECİ 177

-KISA BİR DEĞERLENDİRME 187

-KAYNAKLAR 193

-DİZİN 203

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI