Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Ordusu Ve Millî Savunma

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Ordusu Ve Millî Savunma

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Ordusu Ve Millî Savunma

Editör: Zekeriya Türkmen

VakıfBank Kültür Yayınları

848 Sayfa

ISBN: 978-625-6385-64-1

Boyut: 18.0 x 24.0

Karton Kapak

2023

(görsel ve bilgi: vbky.com.tr)

Kitap Hakkında

100. yılını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü ve kurumsal yapılarından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarihi Türk milletinin tarihiyle özdeşleşmiştir. VakıfBank Kültür Yayınları’nın tarih sahasındaki uzmanların en güncel araştırmalarını bir araya getiren serisi Çalıştay’ın bu cildi, bir asırlık Cumhuriyet’in öncü kurumunu tarihî kaynak ve belgelerle değerlendiriyor. Alanlarında uzman, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerinde kariyerlerinin bir döneminde çalışmış ve çalışmaya devam eden ya da onun eğitim kurumlarında tahsil görmüş 26 uzman araştırmacının makaleleri bu kitapta üç bölüm hâlinde derlendi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ordusu olarak teşekkül eden, bir milletin varlık mücadelesini zaferle neticelendiren ordudan Türkiye Cumhuriyet’i ordusuna; Soğuk Savaş’ın sıcak cephelerinde çarpışan, çağdaş silahlarla donanmış bir orduya; 21. yüzyılda değişen dünya dengeleri ve siyasetinde gerek motivasyon gerek teknoloji açısından kendini her daim yeni ve diri tutan Türk ordusuna; kurumsal bir macerayı anlatıyor bu kitap. Bir yüzyılda ordunun oluşan ve değişen birimlerine, kara, hava, deniz ve jandarma komutanlıklarına, askerî teknoloji ve eğitimin, muharebelerin ve ordunun sosyal ve psikolojik değişimlerine ayrıntılı ve bilimsel bir dille yaklaşan Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Ordusu ve Millî Savunma, Cumhuriyet dönemi askerî tarihçiliği için bir rehber niteliğinde.

İçindekiler

-Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Ordusu’na Son Mesajı 13

-Önsöz 15

-Katkıda Bulunanlar 17

-Bozkırın Süvarilerinden Türkiye Cumhuriyeti Ordusu’na: Türk Askerî Tarih ve Kültürüne Dair Genel Bir Değerlendirme – Zekeriya Türkmen 33

BİRİNCİ BÖLÜM – TBMM Ordularından, Cumhuriyet Ordusuna (NATO İttifakına Kadar Türk Ordusu ve Millî Savunma)

-Türk İstiklâl Harbi’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Türk Ordusu (Mütareke Döneminden Cumhuriyet’e Türk Ordusu)  – Zekeriya Türkmen 71

-Türk İstiklâl Harbi’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Hava Gücü (1920-1923) – F. Rezzan Ünalp  115

-Cumhuriyet Devrinde Türk Kara Ordusu (1923-2023)  – Hasip Saygılı  151

-Cumhuriyetin İlanından NATO İttifakına Millî Müdâfaa Vekâleti ve Güvenlik Politikaları – Derya Levent Miyak  172

-Cumhuriyet Dönemi Türk Havacılığı ve Kuvvet Komutanlığına Geçiş (1923-1952) – Emin Kurt  195

Cumhuriyet Döneminde Türk Deniz Kuvvetleri ve Deniz Hakimiyeti (1923-1949) – Figen Atabey  227

-Türkiye Cumhuriyeti’nde Savunma Sanayii’nin Gelişim Sürecinin Değerlendirmesi – Hüsnü Özlü  251

İKİNCİ BÖLÜM – NATO İttifakına Girişten 20. Yüzyılın Sonuna Türk Ordusu ve Millî savunma

-Cumhuriyet Döneminde Sosyo-Kültürel Değişimde Türk Ordusu Faktörü – Barış Ateş  281

-Taarruz Ruhu: Atatürk Dönemi Türk Ordusunda Doktrin Tartışmaları – Efe Güzeloğlu  305

-Cumhuriyet Ordusunun Denizaşırı Savaşı: Kore Harbi ve Türk Ordusundaki Değişim ve Dönüşüme Etkileri- Ali Denizli  325

-Arşiv Belgeleri Işığında Kıbrıs Barış Harekâtı ve Türk Silahlı Kuvvetleri – Ulvi Keser  355

-NATO İttifakına Girişten Sonra Cumhuriyet Ordusunda Değişim-Dönüşüm – Mehmet Fatih Baş  387

-NATO Üyeliğinden Günümüze Türk Hava Kuvvetleri ve Uzay Gücü (1952-2023) – Deniz Kurt  411

Türk Deniz Kuvvetlerinde Modernizasyon ve Eğitim Faaliyetleri (1923-2023) – Ferdi Uyanıker  439

-Erken Cumhuriyet Döneminde Jandarmanın Kolluk Kuvveti Olarak Yapılanması (1923-1933) – Abdullah Cüneyt Küsmez  499

-İç Güvenlik ve Toplumsal Dayanışmada Türkiye Cumhuriyeti Jandarması (1923-2023) – Ahmet Özcan  539

-Cumhuriyet Ordusunun Türkiye’nin Güvenliğine Yönelik Sınır Ötesi Harekâtları – Emrah Özdemir  577

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – 21. Yüzyılın Değişen Dünya Dengeleri ve Savaş Koşullarında Türk Ordusu ve Millî Savunma

-Büyük Güç Mücadelesi Çağında Türk Ordusunun Güç Geliştirme Stratejisi Üzerine Düşünceler – Ergüder Toptaş  607

-Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk Cumhuriyetleri Ordularına Yönelik Eğitim ve Lojistik Desteği – Esat Arslan  645

-Savaşma Azim ve İradesindeki Değişim ve Türk Silahlı Kuvvetleri – Özgür Körpe  667

-Türkiye Cumhuriyeti Ordularında Manevi-Moral Değerler ve Kahramanlık Ruhu – Ali Güler  691

Cumhuriyet Donanması’nın 100 Yılı: Bir Kendini Gerçekleştirme Hikâyesi – Evren Mercan  719

-Soğuk Savaş Sonrasında Türk Ordusunun ve Uyguladığı Stratejilerin Değişim ve Dönüşümü – Mehmet Çanlı  753

-Hibrit Tehditler Bağlamında Geleceğin Muharebe Ortamı ve Türk Silahlı Kuvvetleri – Güngör Şahin – Alperen Kürşad Zengin  779

-Cumhuriyet Dönemi Askeri Eğitim Kurumlarında Değişim ve Dönüşüm (1923-2023) – Efdal As  795

-Türk Subayı: Taşınması Zor Bir Yükün Altındaki “Elit” 831 – Barış Ateş  831

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI