Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

18. Yüzyıl Osmanlı Donanmasında Mürettebat

18. Yüzyıl Osmanlı Donanmasında Mürettebat

18. Yüzyıl Osmanlı Donanmasında Mürettebat

Yazar: Mehmet Taş

Son Çağ Yayıncılık

330 Sayfa

ISBN: 9786256398924

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2023

(görsel: pegem.net, bilgi: halkkitabevi.com, harcialem.com, soncagyayincilik.com.tr)

Kitap Hakkında

Her donanmada olduğu gibi, Osmanlı donanması için de en önemli unsur, insan unsuru yani mürettebattır. Donanma gemilerinin etkinliğini insan unsurunun etkinliği belirler. Mürettebatı iyi eğitimli ve donanımlı donanmalar rakiplerine karşı önemli bir üstünlüğe sahiptir. Bu gerçek sadece tarihte değil günümüzde de geçerliliğini koruyan bir gerçektir. Donanma savaşlarında bile savaşan gemiler değil insanlardır. Bunların motivasyonu, eğitimi,donanımı ya da techizi geçmiş olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli olmaya devam edecektir. Donanmaların kendilerinden beklenen peformansı sergileyebilmesi mürettebat unsuru yönünden iyi ve yeterli olmasına bağlıdır. Osmanlı donanmasında mürettebatı, 18. yy. özelinde ele almaya çalışan bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde disiplin, motivasyon, ücret, erzak ve iaşe düzeni ile mühimmat hususları birinci ve ikinci elden kaynakların yardımıyla ele alınmaya çalışılmış ve bunun için yerli ve yabancı yazarların çalışmalarına sıkça başvurulmuştur. Anlatım sırasında okurun mukayese yapabilmesi için dönemin diğer donanmalarına sıkça atıflar yapılmıştır. Ayrıca duygusal ve sözel bir anlatımdan daha çok istatistiki veriler ile Osmanlıca belgelerin vermiş olduğu bilgilere mümkün olduğu kadar yer verilmeye çalışılmıştır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI