Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Yelkencilerde Fonksiyonel Hareket Tarama Ve Bazı Motorik Özelliklerin Ağrı İle İlişkisi

Yelkencilerde Fonksiyonel Hareket Tarama Ve Bazı Motorik Özelliklerin Ağrı İle İlişkisi

Yelkencilerde Fonksiyonel Hareket Tarama Ve Bazı Motorik Özelliklerin Ağrı İle İlişkisi

Yazar: Utku Gönener

Akademisyen Kitabevi

87 Sayfa

ISBN: 9786256965201

Karton Kapak – 1. Hamur

2022

(görsel ve bilgi: akademisyen.com)

Kitap Hakkında

Denizlerle çevrili ülkemizde denizcilik ve yelkencilik kültürü, son yıllarda gözle görülür biçimde artmıştır. Bu artışın önemli paydaşlarından biri de yelken kulüpleri ve ailelerdir. Gençlerin spora yönlendirilmesinde en büyük role sahip olan ailelerin çocuklarını özellikle son yıllarda yelken branşına yönlendirmeleri, bu sporun kitleler içerisinde de tanınmasında çok büyük pay sahibi olmuştur. Uzun yıllardır olimpiyatlarda yer alan yelken branşı, çocuk yaş gruplarından başlayan, aerobik ve anaerobik dayanıklılık, kuvvet, kuvvet devamlılığı, esneklik gibi birçok motorik özelliğin mutlaka geliştirilmesini gerektiren, deniz, rüzgar, akıntı, dalga v.b birçok değişkeni de içinde barındıran kompleks bir branştır.

Birçok branşta olduğu gibi yelken branşında da bu değişkenlere bağlı olarak sakatlıklar ve ağrılar meydana gelmektedir. Bu ağrıların bir kısmı motorik özelliklerin eksikliğinden bir kısmının da hareket açılarının ve kalitesinin noksanlığından kaynaklandığı bilinmektedir. Kitabımızda yelken sporcularının fonksiyonel hareket tarama(FMS) skorlarının ve bazı motorik özelliklerin yıllık sezonda yaşanan ağrılar ile ilişkisine yer verilmiştir. FMS, sakatlık ve ağrı risklerinin değerlendirmesinde kullanılan ve dünyada son dönemde oldukça yaygınlaşan bir metottur. Neredeyse bütün branşlarda kullanılan bu yöntemle elde edilen sonuçlar birbirinden farklılık göstermekle birlikte, yelken branşında ilk defa bilimsel temelli bir kitap olarak bu alandaki eksikliği giderebilmek ve bundan sonra yapılacak bilimsel çalışmalara örnek olması hedefiyle hazırlanmıştır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI