Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Politikada Doğu Akdeniz Ve Adalar Denizi

Uluslararası Politikada Doğu Akdeniz Ve Adalar Denizi

Uluslararası Politikada Doğu Akdeniz Ve Adalar Denizi

Yazar: Selçuk Duman

Nobel Akademik Yayıncılık

234 Sayfa

ISBN: 978-625-427-650-7

Boyut: 16.5 x 24.0

Karton Kapak

2022

(görsel: pelikankitabevi.com.tr, bilgi: nobelyayin.com)

Kitap Hakkında

Türkiye’nin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözümü sağlanamadığı zaman Türkiye’nin ulusal güvenliği için bir tehdit unsuru hâline gelebilecek olan, Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi çerçevesinde yaşanan sorunların bir “millî politika” hâline dönüştürülmesi için kuşkusuz günlük siyasal tartışma ve cepheleşmeden uzak somut ve objektif veriler çerçevesinde değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Ayrıca Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi özelinde Türkiye’nin çıkarlarının belirli düzeyde öğretilmesi ve benimsenmesi, bu sorunların Türkiye lehinde çözülmesine ciddi katkısı olacaktır. Özellikle uluslararası ilişkiler ana bilim dalları ve diplomasi ile doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olan diğer bilim alanlarında okuyan, görev yapan ya da ilgili olan her bireyin Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi sorunlarını belirli düzeyde bilmesi, Türkiye’nin çıkarlarının korunması için son derece önemlidir.

Bu gerçeklerden hareketle iki bölüm hâlinde hazırladığımız kitabımız konuyla ilgili tüm başlıkları içermektedir. Amacımız, güncel gelişmeler ve tartışmaları da göz önüne alarak derli toplu bir bilgilendirme yapmaktır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI