Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Kara, Hava Ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Zıya, Hasar Ve Gecikmeye İlişkin Bildirim Külfeti

Uluslararası Kara, Hava Ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Zıya, Hasar Ve Gecikmeye İlişkin Bildirim Külfeti

Uluslararası Kara, Hava Ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Zıya, Hasar Ve Gecikmeye İlişkin Bildirim Külfeti

Yazar: Elif Karayazı

Filiz Kitabevi

198 Sayfa

ISBN: 9789753687713

Boyut: 16.0 x 23.0

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2022

(görsel: adaletyayinevi.com.tr, bilgi: filizkitabevi.com)

İçindekiler

-ÖZ III 

-ABSTRACT IV 

-ÖNSÖZ V 

-İÇİNDEKİLER VII 

-KISALTMALAR XI 

-GİRİŞ 1 

BİRİNCİ BÖLÜM  – KARA YOLU, DENİZ YOLU VE HAVA YOLU İLE EŞYA TAŞIMALARINI DÜZENLEYEN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE UYGULANMA ALANI 

I. GENEL OLARAK 5 

II. KARA YOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARI 6 

A. CMR Konvansiyonu6 

1. Konvansiyonun Ortaya Çıkışı 6 

2. Konvansiyonun Uygulanma Alanı 8 

III. HAVA YOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARI 13 

A. Varşova Konvansiyonu 13 

1. Konvansiyonun Ortaya Çıkışı 13 

2. Konvansiyonun Uygulanma Alanı 18 

B. Montreal Konvansiyonu 24 

1. Konvansiyonun Ortaya Çıkışı 24 

2. Konvansiyonun Uygulanma Alanı .26 

IV. DENİZ YOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARI 27 

A. Lahey Kuralları ve Visby Protokolü 27 

1. Konvansiyonun Ortaya Çıkışı 27 

2. Konvansiyonun Uygulanma Alanı .33 

B. Hamburg Kuralları 35 

1. Konvansiyonun Ortaya Çıkışı 35 

2. Konvansiyonun Uygulanma Alanı 37

C. Rotterdam Kuralları 41 

1. Konvansiyonun Ortaya Çıkışı 41 

2. Konvansiyonun Uygulanma Alanı 44 

İKİNCİ BÖLÜM  – BİLDİRİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI İÇİN ÖNEM ARZ EDEN TESLİM, ZIYA, HASAR VE GECİKME KAVRAMLARI 

I. GENEL OLARAK 51 

II. TESLİM KAVRAMI 52 

III. ZIYA KAVRAMI 61 

A. Genel Olarak 61 

B. Tam Zıya 63 

C. Kısmi Zıya 65 

D. Zıya Karinesi 68 

IV. HASAR KAVRAMI 76 

A. Genel Olarak 76 

B. Tam Hasar 77 

C. Kısmi Hasar 78 

V. GECİKME KAVRAMI 80 

A. Genel Olarak 80 

B. Kara Yoluyla Eşya Taşımaları Bakımından 90 

C. Deniz Yoluyla Eşya Taşımaları Bakımından 93 

D. Hava Yoluyla Eşya Taşımaları Bakımından 96 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  – YÜKÜN ZIYAI, HASARI VE GECİKMESİ HALİNDE YAPILACAK OLAN BİLDİRİM 

I. GENEL OLARAK 99 

II. BİLDİRİMİ YAPMAYA YETKİLİ OLAN ŞAHISLAR 101 

III. BİLDİRİMİN MUHATABI 105 

IV. BİLDİRİMİN ŞEKLİ 109 

A. Kara Yoluyla Eşya Taşımaları Bakımından 110 

B. Deniz Yoluyla Eşya Taşımaları Bakımından 111 

C. Hava Yoluyla Eşya Taşımaları Bakımından 113 

V. BİLDİRİMİN İÇERİĞİ 113

VI. BİLDİRİMİN YAPILMASI GEREKEN SÜRE 116 

A. Haricen Belli Olan Zıya ve Hasarlarda Bildirimin Yapılması Gereken Süre 118 

B. Haricen Belli Olmayan Zıya ve Hasarlarda Bildirimin Yapılması Gereken Süre 121 

1. Kara Yoluyla Eşya Taşımaları Bakımından 122 

2. Deniz Yoluyla Eşya Taşımaları Bakımından 122 

3. Hava Yoluyla Eşya Taşımaları Bakımından 126 

C. Gecikme Halinde Bildirimin Yapılması Gereken Süre 129 

VII. BİLDİRİM KÜLFETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ VE GETİRİLMEMESİ HALİNDE MEYDANA GELECEK HUKUKİ SONUÇLAR 131 

A. Bildirim Külfetinin Yerine Getirilmesinin Hukuki Sonuçları 131 

B. Bildirim Külfetine Aykırılığın Hukuki Sonuçları 135 

1. Sözleşmeye Uygun Teslim Karinesi 137 

2. Taşıma Senedine/Konişmentoya Uygun Teslim Karinesi 138 

3. Zıya ve Hasarın Taşımacının/Taşıyıcının/Taşıyanın Sorumlu Olmadığı Bir Sebepten Doğduğu Karinesi 143 

4. Tazminat Talep Etme Hakkının Kaybedilmesi . 147 

VIII. ORTAK İNCELEME 149 

IX. YARDIM MÜKELLEFİYETİ 156 

-SONUÇ 159 

-KAYNAKÇA 169

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI