Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye'de Konteyner Limanlarının Etkinlik Analizi

Türkiye'de Konteyner Limanlarının Etkinlik Analizi

Türkiye'de Konteyner Limanlarının Etkinlik Analizi

Yazar: Burcu Aracıoğlu

Akademisyen Kitabevi

116 Sayfa

ISBN: 9786258259902

Karton Kapak – 1. Hamur

2022

(görsel ve bilgi: akademisyen.com)

İçindekiler

-Giriş

BÖLÜM 1 – Lojistik Yönetimi Bağlamında Limanlar

1.1. Lojistik Yönetiminde Taşımacılık ve Önemi

1.2. Denizyolu Taşımacılığı ve Önemi

1.3. Denizyolu Taşımacılığının Temel Unsurları (Yükler, Gemiler, Limanlar)

1.3.1. Yük

1.3.2. Gemi

1.3.3. Liman

1.4. Uluslararası Ticarette Limanların Yeri ve Önemi

BÖLÜM 2 – İşletmelerde Etkinlik Analizi

2.1. Etkinlik Kavramı ve Benzer Kavramlar

2.2. Etkinlik Ölçümü ve Kullanılan Yöntemler

2.3. Entropi Ağırlıklandırma ve EATWOS Yöntemleri

2.3.1. Entropi Ağırlıklandırma Yöntemi

2.3.2. EATWOS (Efficiency Analysis Technique With Output Satisficing) Yöntemi

2.4. Limanlarda Etkinlik Analizine Yönelik Literatür Özeti

BÖLÜM 3 – Türkiye’de Konteyner Limanlarının Etkinlik Analizi: Entropi – Eatwos Yöntemleri

3.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

3.2. Araştırma Metodolojisi

3.2.1. Örneklem Grubu

3.2.2. Çalışmada Ele Alınan Değişkenler ve Kullanılan Yöntemler

3.3. Çalışmada Kapsamında Elde Edilen Verilerin Genel Analizi

3.4. Entropi Yöntemi ve Elde Edilen Analiz Sonuçları

3.5. EATWOS Analizi ve Elde Edilen Sonuçlar

3.6. Bulgulara Yönelik Değerlendirmeler

-Sonuç ve Öneriler

-Kaynaklar

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI