Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Mülkiyetinin Hukuki İşlem Dışı Yollarla Kazanılması

Gemi Mülkiyetinin Hukuki İşlem Dışı Yollarla Kazanılması

Gemi Mülkiyetinin Hukuki İşlem Dışı Yollarla Kazanılması

Yazar: Yasin Yavşan

Filiz Kitabevi

204 Sayfa

ISBN: 9789753687287

Boyut: 16.0 x 23.0

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2022

(görsel: turhankitabevi.com.tr, bilgi: filizkitabevi.com, legalkitabevi.com)

Kitap Hakkında

Çalışmanın konusunu gemi mülkiyetinin hukuki işlem dışı yollarla kazanılması oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, genel olarak mülkiyet kavramı ve mülkiyetin devren ve aslen kazanılması konulan üzerinde durulacaktır. Bu bölümde ayrıca, devren ve aslen kazanmanın konusunu gemi mülkiyeti oluşturduğu takdirde, mülkiyetin hangi hükümler uyarmca ve nasıl kazanılacağına dair genel açıklamalara yer verilecektir. İkinci bölümde, kamu hukukunu ilgilendiren bazı düzenlemeler çerçevesinde gemi mülkiyetinin aslen kazanılması incelenecektir. Bu inceleme, gemi mülkiyetinin müsadere, istimval ve cebri icra yoluyla aslen kazanılması kapsamında yapılacaktır. Üçüncü ve son bölümde ise, gemi mülkiyetinin özel hukuk hükümleri uyarınca aslen kazanılması konusu üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda, öncelikle mülkiyeti aslen kazanmaya müsait olmayan gemiler tespit edilecektir. Bu tespitin ardından esasen her biri medeni hukuk kurumu olan; “sahiplenme”, “bulunmuş eşya” ve “kazandırıcı zamanaşımı” kurumlan kapsamında hangi gemilerin hangi koşullar altında aslen kazanılabileceği hususu incelenecektir.

İçindekiler

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI