Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Tedarik Zincirinde Tarafların Yönetimi

Deniz Tedarik Zincirinde Tarafların Yönetimi

Deniz Tedarik Zincirinde Tarafların Yönetimi

Yazar: Mehmet Özkan

Editör: Mehmet Tanyaş

Paradigma Akademi

114 Sayfa

ISBN: 978-625-6957-46-6

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2022

(görsel ve bilgi: paradigmaakademiyayinlari.com)

Kitap Hakkında

Mal ve hizmetin farklı ülkelerdeki tedarikçilerden sağlanarak ülke sınırlarının ortadan kalktığı günümüzde düşük maliyet ve tedarik süresi önem kazanmıştır. Tedarik zincirinin entegrasyonu ile bu amaçlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Deniz taşımacılığının sağladığı düşük maliyet ve ölçek ekonomisi gibi avantajlarının olması da, tedarik zincirinde liman ve gemi faaliyetlerinin entegrasyon süreci olan deniz tedarik zincirinin önemini arttırmaktadır. Bu doğrultuda deniz tedarik zinciri yönetiminde gemi acentesi ve deniz ulaştırma işletmesinin karşılıklı seçimi, tedarik zincirindeki işleyişin güçlenerek zincirdeki paydaşların rekabet avantajı sağlamalarına katkıda bulunacaktır. Bu amaçla söz konusu çalışma, denizcilik işletmeleri yönetimi, gemi yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi literatürüne bağlı olarak yarı yapılandırılmış mülakat, DEMATEL ve Bulanık ANP yöntemleri ile 12 sektör temsilcisinin katılımının yer aldığı karar modeli oluşturulmuş ve uygulama ile desteklenmiştir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI