Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uygarlık Ve Lojistik - Cilt 1

Uygarlık Ve Lojistik - Cilt 1

Uygarlık Ve Lojistik - Cilt 1

Yazarlar: Artuğ Eren Coşkun, Burcu Yılmaz, Gamze Alkan, Ramazan Erturgut

Paradigma Akademi Yayınları

321 Sayfa

ISBN: 978-605-7691-23-1

Boyut: 20.0 x 24.0

Karton Kapak

2019

(görsel ve bilgi: paradigmaakademiyayinlari.com)

Kitap Hakkında

Lojistik ile ilgili eserlerin, lojistik yönetimi konusunda kendi çağının hakim ve global yönelimlerini sistematik bir içerikte tanıtıp, bilimsel karşılaştırmalar yapmaya imkan sağlama ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kitap, çağının lojistik kültürünü ve lojistik uygulamalarını, başarı ve başarısızlığa tesir eden faktörleri ekseninde yorumlayarak içerisine dahil ettiği, ülke analizleri bağlamında incelemektedir.

Eser içeriğinde, Lojistik Performans İndeksinde bugüne kadar ilk 10 sırada en fazla kendisine yer bulan ülkelerin, ikili karşılaştırmaları sunulmuştur. Serinin birinci kitabı olan bu çalışmada Almanya-Japonya ve İsveç-Hong Kong ülke karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Karşılaştırmalarda ağırlıklı olarak Asyalı ve Avrupalı ülkelerin eşleştirilmesi amaçlanmış, bu suretle demografi ve coğrafyaya dayalı etkenlerin de incelenmesi hedeflenmiştir.

Genel olarak ülke incelemeleri ve incelenen ülkelerin birbiri ile kıyaslanmasında, ülkelerin lojistik profilini yansıtan başat ve standart boyutlara ilgi duyulmuş, her inceleme bir SWOT Analizi ile sonlandırılmıştır. Moderatörü olmaktan gurur duyduğum ve ağırlıklı olarak Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü akademisyen ve doktora kadrosunun anonim katkısı ile hazırlanan bu kitabın, öncelikle, Lojistik Yönetimi alanyazını olmak üzere, alanla ilgilenen her disiplinden araştırmacı ve uygulamacılara, katkı sağlayıcı bir eser olması umulmaktadır. Yazar kadrosunun bilimsel gelişimine ivme kazandırabilecek, her kesimden okuyucunun, kitapla ilgili farklı katkı ve eleştirilerini alabilmek birincil beklentimizdir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI