Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Liman Ve Terminal Yönetimi

Liman Ve Terminal Yönetimi

Liman Ve Terminal Yönetimi

Yazar: Soner Esmer

Anadolu Üniversitesi Yayınları

ISBN: 978-975-06-3102-3

2019

(görsel ve bilgi: anadolu.edu.tr)

İçindekiler:

BÖLÜM 1 LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE TARAFLAR

-Giriş 3

Temel Kavramlar 3

-Temel Liman Altyapıları 4

-Operasyonel Liman Altyapıları 5

-Liman Üstyapıları 7

-Liman Ekipmanları 7

Limanların İşlevleri 9

Liman İşletmeciliğinde Taraflar ve Kurumlar 10

-Liman Hizmetlerini Talep Eden Liman Kullanıcıları 10

-Limanlarda Yük ve Gemilere Hizmet Üreten Ticari İşletmeler 11

-Diğer İlgili Kurum ve Kuruluşlar 12

BÖLÜM 2 LİMANLARDA VERİLEN HİZMETLER

-Giriş 23

-Deniz Taşımacılığı ve Limanlarda Hizmet Sunum Yapısı 23

-Liman Hizmetleri 26

Yüklere Verilen Hizmetler 28

-Yüke Verilen Temel Hizmetler 28

-Yüke Verilen destekleyici Hizmetler 29

-Yüke Verilen Zenginleştirici (Katma Değer Yaratıcı) Hizmetler 30

BÖLÜM 3 LİMAN PLANLAMA VE GELİŞTİRME

Giriş 47

Liman Planlama ve Geliştirmenin Önemi 47

Limanlarda Kuruluş Yeri Seçimi 53

Limanlarda Yük Talep Tahmini 54

Limanlarda Kapasite Ölçümü 56

BÖLÜM 4 YÜK, GEMİ VE TERMİNAL TÜRLERİ

Giriş 71

Yük, Gemi ve Terminal İlişkisi 71

Limanlarda Hizmet Verilen Yük Türleri 73

Limanlarda Hizmet Verilen Gemi Türkleri 78

Limanlarda Terminal Türleri 82

BÖLÜM 5 YÜK ELLEÇLEME EKİPMANLARI

Giriş 95

Yük Elleçleme İlkeleri 95

Fonksiyonlarına Göre Yük Elleçleme Ekipmanları 97

Terminal Türlerine Göre Yük Elleçleme Ekipmanları 99

-Yolcu Terminallerinde Kullanılan Ekipmanlar 107

Konteyner Terminallerinde Ekipman Kombinasyonları 109

-Çekici Sistemi 109

-Çekici + İstif Makinesi (CRS/ESC) Sistemi 109

-Ayrık Ayaklı Taşıyıcı (SC) Sistemi 111

-Çekici + Lastik Tekerlekli İstif Vinci (RTG) Sistemi 112

-Otomatik Kılavuzlu Araç (AGV) + Raylı İstif (RMG) Vinci 113

-Karma Sistemi 114

-Ekipman Kombinasyonları Hakkında Genel Bir Değerlendirme 114

BÖLÜM 6 YÜK ELLEŞLEME OPERASYONLARI VE OPERASYON VERİMLİLİĞİ

Giriş 127

Temel Liman Operasyonları 127

Liman İçi Temel Yük Akışları 129

Terminal Bazında Operasyon Farklılıkları ve Katma değer Hizmetleri  133

-Sıvı Dökme Yük Terminalleri 133

-Kuru dökme Yük Terminalleri 134

-Genel Yük Terminalleri 134

-Konteyner Terminalleri 134

-Tekerlekli Yük Terminalleri 136

-Yolcu Terminalleri 136

Liman Operasyonlarının Verimlilik Ölçümü 137

BÖLÜM 7 YÖNETİM MODELLERİ VE ÖRGÜT YAPISI

Giriş 151

Dünyada Liman Yönetimi: Liman Otoritesi (Port Authority) 151

Türkiye’de Liman Yönetimi 154

Limancılık Sektöründe Örgüt Yapısı, İky ve Limancılık Sektörü Ulusal Meslek Standartları 158

-Limanlarda Örgüt Yapısı 158

-Limanlarda İKY ve Limancılık Sektörü Meslek Standartları 159

BÖLÜM 8 LİMANCILIK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Giriş 173

Dünyada Limancılık Sektörü 173

Türkiye’de Limancılık Sektörü 177

Artan Ticaretin ve Büyüyen Gemi Boylarının Limanlara Etkileri 180

Limancılık Sektörünün Geleceğine İlişkin Öngörüler 184

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI