Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma

Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma

Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma

Yazar: Kazım Yeni

Akademisyen Kitabevi

264 Sayfa

ISBN: 9786257106290

Boyut: 16.0 x 24.0

1.Hamur

2020

(görsel ve bilgi: akademisyen.com)

İçindekiler:

-Sunuş

-Önsöz

-Kısatmalar

-Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM – Hizmet Pazarlaması ve Fiyatlandırma

1.1. Hizmetler ve Özellikleri

1.2. Hizmet Pazarlaması

1.3. Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Karması

1.3.1. Hizmet (Ürün) Bileşeni

1.3.2. Dağıtım Bileşeni

1.3.3. Tutundurma Bileşeni

1.3.4. İnsan (Katılımcılar)

1.3.5. Fiziksel Kanıt Bileşeni

1.3.6. Süreç (Süreç Yönetimi) Bileşeni

1.3.7. Fiyat Bileşeni

1.4. Hizmet İşletmelerinde Fiyatlandırma

1.4.1. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma

1.4.1.1. Maliyet Artı Yöntemi

1.4.1.2. Başabaş Noktası Analizi

1.4.2. Talebe Dayalı Fiyatlandırma

1.4.2.1.Fiyatın Talep Esnekliği

1.4.2.2. Fiyat Farklılaştırması

1.4.2.3. Değer Temelli (Müşteri Odaklı) Fiyatlandırma

1.4.3. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma

1.4.3.1. Cari Pazar Fiyatı (Pazarda Geçerli Olan Fiyat Uygulaması)

1.4.3.2. Teklif Fiyatlama (Fiyat Sinyali)

İKİNCİ BÖLÜM – Liman Hizmetleri Ve Fiyatlandırma

2.1. Deniz Ticareti ve Limanlar

2.1.1. Hizmet Sektörü Olarak Deniz Ticareti

2.1.2. Deniz Ticaretinde Limanlar

2.2. Liman İşletmeleri İçin Çevre Analizi

2.2.1. Liman İşletmeleri İçin Makro Dış Çevre Faktörleri

2.2.2. Liman İşletmeleri İçin Mikro Dış Çevre Faktörleri

2.2.3. Liman İşletmelerinde İç Çevre Faktörleri

2.3. Liman Hizmetlerinde Pazarlama Karması

2.3.1. Liman Hizmet Sunumları

2.3.2. Liman Hizmetlerinde Dağıtım

2.3.3. Liman Hizmetlerinde Tutundurma

2.3.4. Liman Hizmetleri Sunumunda Katılımcılar

2.3.5. Liman Hizmetlerinde Fiziksel Kanıt

2.3.6. Liman Hizmetlerinde Süreç Yönetimi

2.3.7. Liman Hizmetlerinde Fiyat Bileşeni

2.4. Liman Hizmetlerinde Fiyatlandırma

2.4.1. Yazın Taraması

2.4.1.1. Marjinal Maliyet Fiyatlandırması

2.4.1.2. Stratejik Fiyatlandırma

2.4.1.3. Tıkanıklık Fiyatlandırma

2.4.1.4. Ampirik (Görgül) Çalışmalar

2.4.2. Liman Fiyatlandırmasına İlişkin Türkiye’deki Çalışmalar

2.4.3. Yazın Hakkında Değerlendirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Türkiye’de Yönelik Liman Hizmetlerinin Fiyatlandırılmasına Yönelik Ampirik Bir Araştırma

3.1. Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı ve Limancılık Sektörü

3.2. Türkiye’deki Liman İşletmelerinde Fiyatlandırma Faaliyetine Yönelik Araştırma

3.2.1. Araştırmanın Amacı

3.2.2. Araştırmanın Önemi

3.2.3. Araştırmanın Kapsamı

3.2.4. Araştırmanın Metodolojisi

3.2.5. Liman Yöneticileri ile Yapılan Yapılandırılmamış Görüşmeler ve Elde Edilen Bulgular

3.3. Nicel Araştırma Süreci

3.3.1. Örneklem Seçimi

3.3.2. Verilerin Toplanması

3.4. Nicel Araştırma Bulguları

3.5. Nicel Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi

3.6. Nitel Araştırma Süreci

3.6.1. Örneklem Seçimi

3.6.2. Verilerin Toplanması

3.7. Nitel Araştırma Bulguları

3.7.1. Liman Hizmet Tarifeleri Hakkında Karar Alma Sürecine İlişkin Elde Edilen Görüşme Bulguları

3.7.1.1. Liman Hizmet Tarifeleri Hakkında Karar Alma Sürecine İlişkin Kamu Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.1.2. Liman Hizmet Tarifeleri Hakkında Karar Alma Sürecine İlişkin Özelleştirilen Limanlarda Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.1.3. Liman Hizmet Tarifeleri Hakkında Karar Alma Sürecine İlişkin Fabrika Limanlarında Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.1.4. Liman Hizmet Tarifeleri Hakkında Karar Alma Sürecine İlişkin Münhasır Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.2. Rekabet – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulguları

3.7.2.1. Rekabet – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Kamu Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.2.2. Rekabet – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Özelleştirilen Limanlarda Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.2.3. Rekabet – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Fabrika Limanlarında Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.2.4. Rekabet – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Münhasır Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.3. Müşteri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulguları

3.7.3.1. Müşteri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Kamu Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.3.2. Müşteri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Özelleştirilen Limanlarda Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.3.3. Müşteri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Fabrika Limanlarında Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.3.4. Müşteri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Münhasır Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.4. Lojistik ve Ulaştırma Altyapısı – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulguları

3.7.4.1. Lojistik ve Ulaştırma Altyapısı – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Kamu Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.4.2. Lojistik ve Ulaştırma Altyapısı – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Özelleştirilen Limanlarda Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.4.3. Lojistik ve Ulaştırma Altyapısı – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Fabrika Limanlarında Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.4.4. Lojistik ve Ulaştırma Altyapısı – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Münhasır Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.5. Liman Yönetim Modeli – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulguları

3.7.5.1. Liman Yönetim Modeli – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Kamu Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.5.2. Liman Yönetim Modeli – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Özelleştirilen Limanlarda Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.5.3. Liman Yönetim Modeli – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Fabrika Limanlarında Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.5.4. Liman Yönetim Modeli – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Münhasır Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.6. İç Çevre Faktörleri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulguları

3.7.6.1. İç Çevre Faktörleri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Kamu Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.6.2. İç Çevre Faktörleri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Özelleştirilen Limanlarda Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.6.3. İç Çevre Faktörleri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Fabrika Limanlarında Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.6.4. İç Çevre Faktörleri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Münhasır Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.7. Yük Özelliği ve Çeşitliliği – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulguları

3.7.7.1. Yük Özelliği ve Çeşitliliği – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Kamu Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.7.2. Yük Özelliği ve Çeşitliliği – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Özelleştirilen Limanlarda Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.7.3. Yük Özelliği ve Çeşitliliği – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Fabrika Limanlarında Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.7.4. Yük Özelliği ve Çeşitliliği – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Münhasır Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.8. Liman Yatırımları – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulguları

3.7.8.1. Liman Yatırımları – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Kamu Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.8.2. Liman Yatırımları – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Özelleştirilen Limanlarda Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.8.3.Liman Yatırımları – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Fabrika Limanlarında Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.8.4. Liman Yatırımları – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Münhasır Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.9. Yurtdışı Liman Hizmet Tarifeleri Üzerine Elde Edilen Görüşme Bulguları

3.7.9.1. Yurtdışı Liman Hizmet Tarifeleri Üzerine Kamu Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.9.2. Yurtdışı Liman Hizmet Tarifeleri Üzerine Özelleştirilen Limanlarda Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.9.3. Yurtdışı Liman Hizmet Tarifeleri Üzerine Fabrika Limanlarında Görev Alan Yöneticilerle Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.9.4. Yurtdışı Liman Hizmet Tarifeleri Üzerine Münhasır Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.10. Türkiye’deki Limanlar İçin Liman Hizmet Tarifesi Modeli Geliştirmeye Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulguları

3.7.10.1. Türkiye’deki Limanlar İçin Liman Hizmet Tarifesi Modeli Geliştirmeye Yönelik Kamu Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.10.2. Türkiye’deki Limanlar İçin Liman Hizmet Tarifesi Modeli Geliştirmeye Yönelik Özelleştirilen Limanlarda Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.10.3. Türkiye’deki Limanlar İçin Liman Hizmet Tarifesi Modeli Geliştirmeye Yönelik Fabrika Limanlarında Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.7.10.4. Türkiye’deki Limanlar İçin Liman Hizmet Tarifesi Modeli Geliştirmeye Yönelik Münhasır Liman İşletmelerinde Görev Alan Yöneticilerle Yapılan Görüşmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular

3.8. Nitel Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi

3.8.1. Liman Hizmet Tarifeleri Karar Alma Sürecine İlişkin Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi

3.8.2. Rekabet – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi

3.8.3. Müşteri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi

3.8.4. Lojistik ve Ulaştırma Altyapısı – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Dair Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi

3.8.5. Liman Yönetim Modeli – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi

3.8.6. İç Çevre Faktörleri – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi

3.8.7. Yük Özelliği ve Çeşitliliği – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi

3.8.8. Liman Yatırımları – Liman Hizmet Tarifeleri İlişkisine Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi

3.8.9. Yurtdışı Liman Hizmet Tarifeleri Üzerine Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi

3.8.10. Türkiye’deki Liman İşletmeleri İçin Liman Hizmet Tarifesi Modeli Geliştirmeye Yönelik Elde Edilen Görüşme Bulgularının Değerlendirilmesi

-Sonuç

-Kaynaklar

-Ekler

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI