Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Deniz Ticari Taşımacılığı ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri 1923-1980

Uluslararası Deniz Ticari Taşımacılığı ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri 1923-1980

Uluslararası Deniz Ticari Taşımacılığı ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri 1923-1980

Yazar: Hüseyin Topuz

Beta Yayınları

276 Sayfa

ISBN: 9786053772071

Boyut: 16.2 x 23.5

Kuşe Kapak

2010

(görsel ve bilgi: betayayinevi.com)

Kitap Hakkında

Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir fonksiyonu olan Uluslararası deniz ticari taşımacılığında doğru hedefleri seçebilmenin ve isabetli kararlar verebilmenin, önceden yapılmış araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve mevcut bilgi birikiminin kullanılması ile mümkündür. Ülkemiz ekonomisinin geliştirilmesi için uluslararası deniz ti-careti gibi önemli bir döviz kazandıran imkânlarından yararlanmak ve bu yolda milli bir politika tespit etmek zorundayız. Eserde temel bir araştırma sorusuna cevap vermek ve elde edilen cevap neticesinde Türkiye ekonomisinin uluslararası deniz ticari taşımacılığına, bugün ve geleceğe yönelik olarak ekonomik politik öneriler getirebilmek için kaleme alınmıştır. Temel problem Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne, uluslararası deniz ticari taşımacılığının tarihsel gelişim süreci içinde, gelişmesinin önündeki en büyük engellerin ne olduğudur. Aynı zamanda paralel bir başka araştırma sorusu da bu sektörün Türkiye’nin millî geliri içindeki rolünün hangi düzeyde ve boyutta oluştuğudur. Bu temel sorulara cevap aranırken dünyadaki uluslararası ticari taşımacılıkta söz sahibi olan bazı yabancı ülkeler yanında Türkiye’nin konumunun ne olduğu sorusuna da cevap aramaya çalışılmıştır.

İçindekiler: 

http://www.betayayinevi.com/assets/attachments/e6309-1ed188a2-52c9-4c9b-8fe8-68a439744315.pdf

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI