Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk-Fransız Deniz Ticareti Vapur Kumpanyaları

Türk-Fransız Deniz Ticareti Vapur Kumpanyaları

Türk-Fransız Deniz Ticareti Vapur Kumpanyaları

Yazar: Süleyman Uygun

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yayınları

415 Sayfa

ISBN: 9786051378077

Boyut: 16.0 x 24.0

Şömizli Kapak

2021

(görsel: artı33.com, bilgi: nadirkitap.com, kutuphane.ttk.gov.tr)

Kitap Hakkında

Dünya denizcilik tarihinde hiçbir ittifakın ve ilişkinin yüzyıllara yayılan Türk-Fransız deniz ticaret ilişkileri kadar önemli rol oynamadığını iddia etmek abartıdan öte tarihi bir gerçektir. İki devletin ittifakından doğan kapitülasyonlar XVI. Yüzyıldan XX. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar Akdeniz‘den Karadeniz‘e, Kızıldeniz‘den Basra Körfezi‘ne kadar geniş bir coğrafyanın tarihi, siyasi, politik, ekonomik ve kültürel açıdan kaderinin şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır. İlişkilerin gelişmesinde ve sürekliliğinde deniz taşıtları her zaman ana vasıtalar olmuştur. Yüzyıllar boyunca bilinmeyen kıtalar ve kıtalararası ticaret onlar vasıtasıyla sağlanmıştır. Büyük medeniyetlerin oluşumu denizler etrafında gerçekleşmiştir. Kürekli kadırgalardan yelkenli kalyonlara, kalyonlardan buharlı gemilere kadar deniz taşıtlarında yaşanan evrimsel gelişme, savaşları, ticareti ve ittifakları da doğrudan ve dolaylı olarak etkilemiştir. Denizlere hakim olan devletler, büyük oranda dünya ekonomisine siyasetine de egemen olmuşlardır. Bilhassa deniz taşıtlarının savaşlar, ticaret, ekonomi, siyaset vs alanlara en büyük etkisi buharlı gemiler çağında olmuştur. Bu çağda geleneksel deniz ticaret anlayışı yıkılmış yerine teknolojik gelişmelerin, gemi tonajlarının, serbest ticaretin, şirketleşme ruhunun ve rekabetin olduğu bir ticaret anlayışı hakim olmuştur. Çağdaş denizciliğin ve ticaretin gerekliliğini yerine getiremeyen ve bunda geri kalan Osmanlı Devleti, Fransa ve Britanya gibi deniz ve tüccar devletleri karşısında geri duruma düşmüş ve tarih sahnesinden silinmiştir. Bu bağlamda elinizdeki eser, XVI. Yüzyıldan Osmanlı İmparatorluğu‘nun yıkılışına kadar Türk-Fransız deniz ticaret ilişkilerini genel bir yaklaşımla ele alan ve daha ziyade buharlı deniz nakliyat kumpanyaları etrafında değerlendirilen on bir yıllık araştırmamın ürünüdür.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI