Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Savarona: Atatürk'e Son Armağan

Savarona: Atatürk'e Son Armağan

Savarona: Atatürk'e Son Armağan

Yazar: Rıfat N. Bali

Libra Kitapçılık ve Yayıncılık – Tarih Dizisi

199 Sayfa

ISBN: 978-605-4326-09-9

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak – 2.Hamur

2020

(görsel: librakitap.com.tr, bilgi: librakitap.com.tr, babil.com)

Kitap Hakkında

Atatürk’ün son günlerini geçirdiği Savarona yatının, hangi şartlarda satın alındığını merak edenler için gerek sanal âlemde, gerekse popüler tarih dergilerinde oldukça fazla bilgi mevcuttur. Ancak bu bilgiler, yanlışlarıyla birlikte birbirlerini tekrarlayan yazılar olmaktan ileriye gitmemektedir. Elinizdeki bu çalışma, şimdiye kadar hiç incelenmemiş yerli ve yabancı arşiv kaynaklarını esas alarak Savarona yatının satın alınma sürecini anlatmakta. Bu arşiv kaynaklarının yanı sıra kitapta, Atatürk’ün sağlığında Savarona’da günlük hayatın nasıl olduğunu anlatan muhtelif hatıralar ve yazı dizileri de yer almaktadır. Bu metinler sayesinde de okur, Savarona hakkında -yatı âdeta bizzat gezmişçesine- bir izlenim elde edebilmektedir.

İçindekiler:

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

KİM KİMDİR?

GİRİŞ

I- SAVARONA VE SAHİBESİNİN HAYAT HİKÂYESİ

a-Savarona’nın Sahibesi Kimdi?

b-Amerikan Basınında Savarona

c-Emekli Deniz Albayı Kâzım Erbil’in Anılarında Savarona

d-Armatör Kahraman Sadıkoğlu’nun Görüşleri

II – MAHMUT BALER’İN HATIRATINA GÖRE SAVARONA’NIN SATIN ALINMASI

III- AMERİKA MİLLİ ARŞİVLERİ BELGELERİNE GÖRE SAVARONA’NIN SATIN ALINMASI

1-Satınalma Süreci

a.Washington Türk Büyükelçiliği’nin Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile İlk Teması

b.Savarona’nın Satın Alınması

c.Savarona’ya Türk Bayrağı Çekiliyor

d.Bir Hamburg Gazetesinin Veda Yazısı

e.Savarona İstanbul’a Varıyor

1-Nuri Aziz Beler ve Mahmut Baler’in Talep Ettikleri Komisyon Meselesi

a. Amerikan Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi’ne Başvuru

b. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras’ın Desteği

c. Hukuk Yoluna Başvuru

SONUÇ

EKLER

1948 YILINDA BÜTÇE KANUNU’NUN MÜZAKERESİ SIRASINDA SAVARONA YATI TARTIŞMALARI

KARS MEBUSU ALİ YENİARAS’IN SAVARONA OKUL GEMİSİ İLE İLGİLİ SUALİ

AKŞAM GAZETESİ YAZARI CEMALEDDİN BİLDİK’İN YAZI DİZİSİ

ATATÜRK’ÜN MANEVİ KIZI ÜLKÜ’NÜN ANILARI

ATATÜRK’ÜN UŞAĞI CEMAL GRANDA’NIN ANILARI

EMEKLİ DENİZ ALBAYI KÂZIM ERBİL’İN ANILARI

İKDAM GAZETESİ YAZARI RAHMİ YAĞIZ’IN SAVARONA’YI ZİYARETİ

-KAYNAKÇA

-DİZİN

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI