Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri

Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri

Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri

Yayına Hazırlayanlar: Biray Kolluoğlu, Meltem Toksöz

Çevirmen: Neyyir Berktay

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

312 Sayfa

ISBN: 978-605-332-573-4

Boyut: 15.5 x 23.0

Karton Kapak

2015

(görsel: iskultur.com.tr, bilgi: iskultur.com.tr, arkeolojisanat.com, academia.edu)

Kitap Hakkında

Akdeniz kıyıları yüzyıllar boyunca, dünyanın en işlek ve canlı ticaret yollarının bulunduğu bölge oldu. Bu etkinliğin toplumsal, kültürel ve siyasal düzlemlerdeki olaylarla karşılıklı ilişkisi nasıldı? Akdeniz’in sosyal tarihini liman kentleri üzerinden okuyabilir miyiz? Bir bütün olarak Akdeniz bölgesi, siyasal iktidarlardan ve kültürel kimliklerden görece bağımsız yapısal bir birlik sunuyor mu? Seçkin akademisyenler tarafından kaleme alınan bu kitap, 1350’lerden 1850’lere kadarki uzun dönem boyunca Doğu Akdeniz’in ekonomik ve toplumsal yapısında yaşanan büyük ölçekli değişimleri konu alırken yukarıda sıraladığımız sorulara Osmanlı liman kentleri özelinde cevaplar sunmaya çalışıyor. Yazarların ortak perspektifi, kentleri ekonomik yapıya bağlayan dünya sistemi analizi çerçevesinde düşünmeleri ve sorgulamalarını, “kozmopolitizm” kavramını ulus-devlet imgeleminden ve Avrupa hegemonyasından özgürleştirme” hedefi etrafında geliştirmeleridir. Bu ortak çabanın ağırlık noktasını İzmir, Selanik, Beyrut, İskenderun ve İstanbul gibi 19. yüzyıl küreselleşmesinin kapıları ve düğüm noktaları olan liman kentleri ve onların artalanları oluşturmaktadır.

İçindekiler

-Doğu Akdeniz’i Haritalandırması: Ticaret Kentleri Kartografyasına Doğru – Biray Kolluoğlu ve Meltem Toksöz 1

-Belle Epoque ve Liman Kentleri – Çağlar Keyder 17

-Doğu Akdeniz’de Ekonomik ve Ekolojik Değişim, 1550-1850 – Faruk Tabak 29

-Haritalar ve Savaşlar: 16. Yüzyılda Akdeniz’in Haritalanması – Carla Keyvanian 47

-Doğu Akdeniz’de Coğrafi Tiyatrolar, Liman Peyzajları ve Mimari: Selanik, İskenderiye, İzmir – Cristina Pallini 73

-Doğu Akdeniz Kentlerinde Liman İnşaatının Kartografyası: 19. Yüzyıl Sonunda Teknik ve Kentsel Modernleşme – Vilma Hastaoglou-Martinidis 95

-Zihin Haritaları: Geç Osmanlı Döneminde İki Filistin Gazetesinin Akdeniz Dünyası – Johann Büssow 121

-Doğu Akdeniz’e Yeni Tarihsel Ölçekler Eklemek: Yasadışı Ticaret ve Arnavut – İsa Blumi 139

-Ulusun Eğitilmesi:20. Yüzyılın Başında Ege’nin İki Yakasında Göç ve Kültürel Etkileşim – Vangelis Kechriotis 169

-Küresel Ağlar, Bölgesel Egemenlik ve Aşağı Tuna’da Deniz Limanı Modernizasyonu – Constantin Iordachi 191

-Rekabet ve Yarış: Büyük Buhran’da İzmir – Eyüp Özveren ve Erkan Gürpınar 225

-Akdeniz Modernitesinin Derin Yapıları – Edmund Burke III 243

-Katkıda Bulunanlar 251

-Notlar 253

-Dizin 293

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI