Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Tarihinde Levendler

Osmanlı Tarihinde Levendler

Osmanlı Tarihinde Levendler

Yazar: Mustafa Cezar

Türk Tarih Kurumu Yayınları

380 Sayfa

ISBN: 9789751626943

Boyut: 16.0 x 24.0

2014

(görsel: ttk.gov.tr, bilgi: ttk.gov.tr, simurg.com.tr)

Kitap Hakkında

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti’nin klasik askeri teşkilatı, biri Kapıkulu, diğeri Tımarlı Sipahiler olmak üzere ikiye ayrılarak incelenir ve teşkilatın tanıtılması da hep bu esas üzerine yapılır. Oysa bunlardan ikincisi yani topraklı süvarilik on yedinci asrın başında büyük çapta çöküntüye uğramıştır. Bu çöküntüye, ta on yedinci asrın ilk yarısında işaret etmiş eserler kaleme alınmış olduğu halde, onlardan açılan yere hangi askerlerin kaim olduğunun şimdiye kadar incelenmemiş olması da garip bir noksanlıktır. Topraklı süvarilerin çöküntüye uğramasıyla, ondan açılan yer kapılı ve miri levendlerle doldurulmuştur.

İçindekiler: 

Giriş

Bölüm 1 – Levend Tabiri

Bölüm 2 – Sekban ile Levend aynı mıydı ve Sekban ne zamandan beri mevcuttu ?

Bölüm 3 – Yevmli/Yevmlu adı altında toplanan askerler

Bölüm 4 – Çift bozan reaya ve çift bozan resmi meseleleri

Bölüm 5 – Levendliği doğuran ve uzun müddet devamına tesir eden sebepler

Bölüm 6 – Deniz Levendleri

Bölüm 7 – Kara Levendleri

-Ek vesikaların özetleri ve vesikalar

-Vesika fotokopi özetleri ve fotokopiler

-Bibliyografya

-Dizin

-Resimler

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI