Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Bürokratik Yapısı: Beylik’ten Akdeniz İmparatorluğu’na 600 Yılın Yönetimsel Hikayesi

Osmanlı Bürokratik Yapısı: Beylik’ten Akdeniz İmparatorluğu’na 600 Yılın Yönetimsel Hikayesi

Osmanlı Bürokratik Yapısı: Beylik’ten Akdeniz İmparatorluğu’na 600 Yılın Yönetimsel Hikayesi

Yazar: Zafer Sağdıç

Libra Kitap

115 Sayfa

ISBN: 978-605-2380-81-9

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak – Enzo Kağıt

2018

Kitap Hakkında

Osmanlı Devlet-i Âliyesi, Selçuklu İmparatorluğu’nun ardından ortaya çıkan yönetimsel dağılma süreci içerisinde Bitinya bölgesinde doğan bir beylikten, henüz 150 yıl geçmeden Balkanlar’da ve Ege’de içlerinde bugünkü Yunanistan ve Bulgaristan’ı da kapsayan bir alanda hâkimiyet sağlayarak gelişen genç bir devlet ve ardından da Adriyatik’e, Tuna Nehri’ne, Karadeniz kıyılarına ve Mezopotamya’ya ulaşan, Akdeniz’in kuzeyi hariç, Kuzey Afrika dahil çepeçevre saran bir alanda, 600 seneye yayılan çok renkli, çok uluslu bir multi-kültür taşıyan Akdeniz İmparatorluğu’na evrilmiştir. Bu kitap Osmanlı üst bürokratik yapısının sözü geçen 600 yüzyıllık hikâyesini içermektedir.

İçindekiler: 

-Kuruluş Döneminden İstanbul’un Fethine

-Osmanlı Bürokratik Yapısı (14. Yüzyıl-15. Yüzyıl)

-İstanbul’un Fethinden Modernleşmeye

-Osmanlı Bürokratik Yapısı (16. Yüzyıl -18. Yüzyıl)

-Modernleşme Döneminde

-Osmanlı Bürokratik Yapısı (19. Yüzyıl)

-Değerlendirme ve Sonuç

-Kaynakça

-Dizin

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI