Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Müntehab-ı Bahriyye - Akdeniz ve Ege'nin Tarihi Coğrafyası - 1645-1646

Müntehab-ı Bahriyye - Akdeniz ve Ege'nin Tarihi Coğrafyası - 1645-1646

Müntehab-ı Bahriyye - Akdeniz ve Ege'nin Tarihi Coğrafyası - 1645-1646

Yazar: Katip Çelebi

Hazırlayan: Fikret Sarıcaoğlu

Nadir Eserler Kitaplığı

256 Sayfa

ISBN: 9786052301555

Boyut: 19.0 x 27.0

Cilt Bezi Üzerine Yaldız Baskı – Ivory Kağıt

2019

(görsel: cimri.com, bilgi: nadireserler.com.tr, camlicakitap.com)

Kitap Hakkında

Nadir Eserler Kitaplığı markasıyla yayınladığımız Müntehab-ı Bahriyye’nin müellifin kendi kaleminden çıkan nüshasının tıpkabısımı, geniş bir inceleme ve içindekiler ilâvesiyle birlikte takdim ediliyor. Yaklaşık yirmi yıl önce Prof. Dr. Fikret Sarıcaoğlu tarafından tespit edilerek Akdeniz ve Ege’nin Tarihî Coğrafyası, 1645-1646 alt başlığıyla takdim edilen çalışmada, Müntehab-ı Bahriyye’nin keşfi öncesine âid bilgiler, esere kaynak olan Kitâb-ı Bahriyye’nin temel özellikleri, Müntehab’ın adı, telif tarihi, nüshaları, muhtevâsı, kaynak ve mehazları, kitâbiyâtı, önemi ve kıymeti üzerinde bir incelemeye yer veriliyor. Kâtib Çelebi’nin telifinin daha açık görülebilmesi ve Kitâb-ı Bahriyye ile farkının temyîz edilebilmesi için karşılaştırmaya uygun örnek metinlerin çeviriyazıları sunuluyor. Ayrıca, tıpkıbasımdan kolaylıkla istifade edilebilmesi gayesiyle eserin konu başlıkları, kısaca içindekiler varak sırasıyla hazırlanmıştır.

Osmanlı denizcilerinin başucu kaynağı niteliğindeki Kâtib Çelebi’nin Müntehab-ı Bahriyye’si ehemmiyetine binaen orijinal ebadında, gayet gösterişli bir cild ve kaliteli kâğıda basılmıştır. Özellikle Osmanlı denizcilik tarihi, Akdeniz ve Ege denizi üzerine araştırmalarda bulunan ve aynı zamanda haritacılık üzerinde çalışan akademisyenler, araştırmacılar, mühendisler ve tarihini merak edenlerin kütüphanelerinde bulundurmaları gereken kaynak bir eserdir.

İçindekiler:

-İçindekiler 5

-Kısaltmalar 6

-Önsöz  7

-Giriş  9

I. Müntehab-ı Bahriyye ve Yazmalarına Dâir Önceki Bilgiler 10

II. Pîrî Reîs’in Kitâb-ı Bahriyye’si 12

III. Kâtib Çelebi’nin Müntehab-ı Bahriyye’si 14

1. Eserin Adı ve Telif Tarihi  17

2. Nüshaları 19

3. Müntehab-ı Bahriyye’nin Muhtevası  21

4. Müntehab-ı Bahriyye’nin Kaynak ve Mehazları  23

A. Müntehab-ı Bahriyye’nin Bibliyografyası -Deneme-  27

5. Müntehab-ı Bahriyye’nin Önemi ve Kıymeti  30

-Ek – I 33

-Bibliyografya  45

-I. Kaynaklar-Mehazlar  45

-II. Araştırmalar-İncelemeler  46

-Müntehab-ı Bahriyye İçindekiler  49

-Tıpkıbasım  59

Bağlantı: 

https://www.camlicakitap.com/Data/EditorFiles/PDF/9786052301555-muntehabi-bahriyye-akdeniz-ve-ege-tarihi.pdf

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI