Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Mühendishane-i Bahri Hümayun'dan İTÜ Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ne - Gemi İnşaatı Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Tarihi

Mühendishane-i Bahri Hümayun'dan İTÜ Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ne - Gemi İnşaatı Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Tarihi

Mühendishane-i Bahri Hümayun'dan İTÜ Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ne - Gemi İnşaatı Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Tarihi

Yazar: Reşat Baykal

İTÜ Vakfı Yayınları

432 Sayfa

ISBN: 978-605-4778-97-3

2015

Kitap Hakkında

Bu kitapta, gemi inşaatı eğitiminin 1773 yılından, günümüzde İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde; “Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği” ile “Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği” eğitiminin verildiği son şekline gelinceye kadarki değişim ve gelişmeler tarih sırasıyla ve yazılı belgelere dayalı olarak belirtilmektedir. Ülkemizde gemi inşaatı mühendisliği eğitimi, 1773 yılında kurulan Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn’la askeri bir eğitim kurumu olarak başlayıp, 1944’de İTÜ bünyesinde sivil mühendislik alanına yönelmiştir. Bu kitapta, gemi inşaatı eğitiminin 1773 yılından, günümüzde İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde; “Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği” ile “Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği” eğitiminin verildiği son şekline gelinceye kadarki; değişim ve gelişmeler tarih sırasıyla ve yazılı belgelere dayalı olarak belirtilmektedir.

Ayrıca başlangıçtan günümüze kadar değişik idari görevlerde bulunanlar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri ile idari ve teknik personel, listeler halinde sıralanmıştır. Eğitime İTÜ’de uzun yıllar hizmet edip vefat eden, emekli olan ve ayrılan öğretim üye ve görevlileri ile hizmetleriyle iz bırakan idari ve teknik personelin özgeçmişleri verilerek, onlar genç kuşaklara tanıtılmaya çalışılmıştır. Haziran 1947’den 2014 yılı yaz dönemi sonuna kadar mezun olan öğrencilerin isimleri ve unvanları belirtilmiş ve farklı unvanlı diploma örnekleri verilmiştir.

Böylece kitap; belgeli bilgilerin, geçmişin karanlık sayfaları arasında kaybolması yerine, ilgililerin bilgisine özenle sunmayı amaçlamaktadır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI