Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kitab-ı Bahriye - Denizcilik Kitabı

Kitab-ı Bahriye - Denizcilik Kitabı

Kitab-ı Bahriye - Denizcilik Kitabı

Yazar: Piri Reis

Yayına Hazırlayan: Yavuz Senemoğlu

Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser Yayınları

400 Sayfa

Boyut: 13.0 x  19.4

Karton Kapak

Kitap Hakkında

XVI’ıncı Yüzyıl Osmanlı Bahriyesi amirallerinden PİRİ REİS’in Dünya’ca tanınmış “Kitab- ı Bahriye” adlı eseri, bir kaç yönü ile dikkati çeker.

“Kitab-ı Bahriye”, denizcilere rehberlik etmek üzere, bu gün bir çok denizci milletler tarafından ve çeşitli dillerde sürekli seriler halinde yayınlanmakta bulunan, Denizcilik literatüründeki “Sailing Direction” ve “Sea Pilot” yayınlarının tipik bir başlangıcıdır.

Eserin diğer bir yönü, bu yüzyılda ve daha önceleri, Türk Denizciliğinin Okyanusların enginliklerine, çağdaş uygarlığın üstünde bir yetenekle açıldığının, ve bunun devamlılığının ve tekniğinin bir belgesi olmasıdır.

“Kitab-ı Bahriye”nin bir parçasını teşkil eden Dünya Haritası bütün otoriterilerce Dünyanın ilk haritası olarak kabul edilmektedir ve bu gün bile üzerinde düşünülecek bir doğruluk ve mükemmelliktedir.

Bu sebepler iledirki “Kitabı-ı Bahriye” Türk Denizciliği için bir iftihar vesilesi olagelmiştir.

Bu değerli eseri, bugünkü dilimiz ve terimlerimizle hazırlamak Deniz Harb Okulu’muzun 200’ncü Kuruluş Yıl Dönümünü kutladığımız bir dönemde yayınlamak sureti ile, Türk Denizcilik tarihine yaptığı kıymetli katkılarından dolayı, Tercüman Gazetesi’ne ve Sahibi Sayın Kemal Ilıcak’a teşekür eder, büyük bir vukuf ve içtenlikle eserin yeniden hazırlanmasındaki gayret ve hizmetinde Emekli Dz. Alb. Yavuz SENEMOĞLU’na takdirlerimi sunarım.

Kemal KAYACAN

Oramiral

Deniz Kuvvetleri Komutanı

İçindekiler:

-Kitabın yazılış sebebi

-Şiir 30

-Halin Anlatılışı 36

-Bu Fasıl Gemici Tabiri İle Fırtınayı Anlatır 42

-Bu Fasılda Rüzgarların İsimleri Yazılıdır 43

-Fasıl 44

-Pusulanın Beyanı 46

-Haritanın Beyanı 47

-Haritanın Alametlerini Bildiren Fasıl 52

-Rub’u Meskun Denizlerin İsimlerini Bildirir ki, Harita Dedikleri de Denizin 1/4 Üdür

-Bu Fasıl Portekizlilerin Hint Denizine Niçin Yerleştiklerini Anlatır 54

-Habeşi Anlatır 57

-Bölüm 59

-Bölüm 61

-Okyanus (Bahri Azam) da Kozmografya’yı Nasıl Tatbik Ettiklerini Anlatır 61

-Bu Bölüm Akdenizden Hint Denizine sefer eden Portekiz Gemilerinin Günlerini Ve Okyanusta Olan İşleri Anlatır 68

-Bölüm 72

-Bölüm 74

-Bu Bölümde Yukarda Harita’ya Neden Harita Dendiğini Ve Yedi Denizi Anlattık. Fakat O Anlatılan Denizlerin Özelliklerini Bildirmiştik. Şimdi, Evvela Çin denizinden Başlayarak Yedi Denizi Anlatalım 77

-Bu Bölüm Çin Denizini Anlatır 78

-Bölüm 80

-Bu Bölüm Hint Denizini Anlatır 82

-Bu Bölüm Hint Denizinde Ölçü Dedikleri Nesnenin Kullanılışını Anlatır 84

-Bölüm 85

-Bu Bölüm Bahr-i Paris Diye Bilinen Denizi Anlatır 87

-Bölüm 88

-Bölüm 90

-Bölüm 91

-Bu Bölüm Bahr-i Dermüz Denen Denizi Anlatır 92

-Bu Bölüm Habeş Memleketlerindeki Muğtiş Sahilleri Şehirlerini Anlatır 93

-Bu Bölüm Kara Kısmı Anlatılan Bahr-i Zencinin Denizlerini Anlatır 95

-Bu Bölüm Kamur Adalarını Anlatır 96

-Bölüm 97

-Bölüm 98

-Bölüm 98

-Bölüm 99

-Bölüm 100

-Bölüm 100

-Bölüm 101

-Bölüm 102

-Bölüm 103

-Bölüm 103

-Bölüm 104

-Bu Bölüm Bahr-i Magrip Diye Bilinen Denizi Anlatır 104

-Bu Bölüm Bahr-i Magrib’in Ürünlerini Ve Garipliklerini Anlatır 105

-Bölüm 107

-Bu Bölüm Antilye Sahillerinin Bulunuşunu Bildirir 108

-Bölüm 109

-Bölüm 110

-Neden Nesir İle Yazıyorum 112

-Bu Bölüm Sultaniye Ve Kilitbahir Denen Kaleleri Anlatır 113

-Bu Bölüm Bozcaada Denilen Adayı Anlatır 115

-Bu Bölüm İmroz Adasını Anlatır 119

-Bu Bölüm Semadirek Adasını Anlatır 121

-Bu Bölüm Ilımlı Adasını Anlatır 123

-Bu Bölüm Taşoz Adasını Anlatır 126

-Bu Bölüm Aynaroz Denen Manastırları Anlatır 130

-Bu Bölüm Selanik Şehrini Ve Etrafındaki Sahil Ve Limanları Anlatır 134

-Bu Bölüm Ağrıboz Adasını Anlatır 137

-Bu Bölüm Midilli Adasını Anlatır 143

-Bu Bölüm Foça Kalelerini Ve İzmir’in Karaburun Kıyılarını Anlatır 154

-Bu Bölüm Koyun Adaları Ve Kara Oba Ve Aldırı Körfezini Anlatır 162

-Bu Bölüm Sakız Adasını Anlatır 165

-Bu Bölüm İpsara Adasını Anlatır 170

-Bu Bölüm Anadolu Kıyılarında Saplıca Limanı Ve Alaca At Kıyılarını Anlatır 172

-Sığacık Limanı Ve Ege’ye Yakın Olan Öteki Limanları Anlatır 175

-Bu Bölüm Sisam Adasını Anlatır 178

-Bu Bölüm Sisam Yakınındaki Keçi Ve Bulamaç Adalarını Anlatır 183

-Bu Bölüm Himaran (115) Adalarını Anlatır 186

-Bu Bölüm Hurşit Ve Fornoz Adalarını Anlatır 188

-Bu Bölüm Kerpe Adasını Anlatır 190

-Bu Bölüm Patnos, Papas Diye Meşhur Adayı Anlatır 192

-Bu Bölüm İleryo Adasını Anlatır 194

-Bu Bölüm Gelemez Adasını Anlatır 196

-Bu Bölüm İstanköy Yakınındaki Keçi Adasını Anlatır 199

-Bu Bölüm Acı Su Kenarlarını Anlatır 201

-Sire Volos Kıyılarını Anlatır 204

-Bu Bölüm Gördil, Gümüşlük Ve Karabağ Kıyılarını Bildirir 206

-Bu Bölüm İstanköy Adasını Ve Bodrum Limanını Anlatır 209

-Bu Bölüm Gereme Körfezini Anlatır 212

-Bu Bölüm Tekir Burnunu Anlatır 216

-Bu Bölüm Zömbeki Adasını Anlatır 218

-Bu Bölüm Rodos Adasını Anlatır 221

-Bu Bölüm Harke Adasını Anlatır 225

-Bu Bölüm İlaki (Aleki) Adasını Anlatır 227

-Bu Bölüm İncirli Adası’nı Anlatır 230

-Bu Bölüm Koç Baba (Kos Papaz) Adası’nı Anlatır 232

-Bu Bölüm Yamorki Adası’nı Anlatır 234

-Bu Bölüm Karvandi Ve Karo Adalarını Anlatır 236

-Bu Bölüm Nakşa Adası’nı Anlatır 238

-Bu Bölüm Bara Adası’nı Anlatır 240

-Bu Bölüm Sire Adası’nı Anlatır 243

-Bu Bölüm Sığırcıklar Adası’nı Anlatır 245

-Bu Bölüm Mukene Adası’nı Anlatır 248

-Bu Bölüm İstandin Adası’nı Anlatır 250

-Bu Bölüm Andre Adası’nı Anlatır 252

-Bu Bölüm Ağriboz’dan Aşağı, Rumeli Kıyılarını Anlatır 254

-Bu Bölüm Mora’daki Piyade Kalesini Ve Çamlıca Yakınlarını Anlatır 259

-Bu Bölüm Mora Anaboli’sini Bildirir 262

-Bu Bölüm Çuha Adası’nı Anlatır 264

-Bu Bölüm Benefşe Ve Mahye Burunlarının Arasını Anlatır 266

-Bu Bölüm Moton Ve Koron Kenarlarını Anlatır 271

-Bu Bölüm Moton Kalesini Anlatır 273

-Bu Bölüm Avarina Ve Zakilse Adasını Anlatır 279

-Bu Bölüm İnebahtı Kıyılarını Anlatır 281

-Bu Bölüm Anatolka Karyesini, Koçular Adalarını Anlatır 284

-Bu Bölüm Kefalonya Adasını Anlatır 286

-Bu Bölüm Aya Mavri Ve Preveze Kenarlarını Anlatır 289

-Bu Bölüm Pakşo Adasını Anlatır 292

-Bu Bölüm Körfoz Adasını Anlatır 295

-Bu Bölüm Avlona Kıyılarını Anlatır 301

-Bu Bölüm Turaç (Dıraç) Kenarlarını Bildirir 304

-Bu Bölüm Kotor Kıyılarını Anlatır 306

-Bu Bölüm Dobro Venedik Kıyılarını Anlatır 309

-Bu Bölümde Melide Adası Anlatılmıştır 312

-Bu Bölüm Venedik Körfezinde Korsile Adasını Anlatır (129) 315

-Bu Bölüm Venedik Körfezinde Lise Adasını Anlatır 318

-Bu Bölüm Venedik Körfezinde Lezine Adasını Anlatır 320

-Bu Bölüm Venedik Körfezinde Kavfigo Burnundan Şibeniko’ya Kadar Olan Sahillerini Anlatır 323

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Kalelerden Care Kalesi İle Hanon Karşısındaki Adaları Anlatır 325

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Çam Pontal Adasını Anlatır 329

-Bu Bölüm Venedik Körfezinde San Paro Dömano’yu Anlatır 331

-Bu Bölüm Venedik Körfezinde Ezni Adasını Anlatır 333

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Porto Permore Adasını Anlatır 335

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Pago Adasını Anlatır 337

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Vake Adasını Anlatır 339

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Karso Adasını Anlatır 341

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Ovine Adasını Anlatır 345

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Medelon Adasını Anlatır 347

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Olmo Salo Ve Olmo Limanlarını Anlatır 349

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Tare Pole Kalesini Anlatır 351

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Royine Kalesini Anlatır 353

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Orsara Kalesini Anlatır 355

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Peransa Kalesini Anlatır 357

-Bu Bölüm Venedik Körfezinde Sitenova Kalesini Anlatır 359

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Omago Kalesini Anlatır 361

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Perano Kalesini Anlatır 363

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki İzle Kalesini Anlatır 365

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Deştirye Kalesini Anlatır 367

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Moye Kalesini Anlatır 369

-Bu Bölüm Venedik Körfezindeki Reşti Kalesini Anlatır 371

-Bu Bölüm Venedik Körfezinin Sonuna Kadar Olan Kalelerin Tertip Ve Şekillerini Gösterir Ve Venedik’e Kadar Rih Kavorlo Şehri Kenarlarını Anlatır 373

-Bu Bölüm Venedik Şehrini Anlatır 375

-Bu Bölüm Venedik’ten Öte Firare Kıyılarını Anlatır 379

-Bu Bölüm Firare İle Ankone Kalesi Arasındaki Papalık Kalelerinden Revene Kalesini Anlatır 381

-Bu Bölüm Ankone’nin Venedik Yakınındaki Papalık Kalelerinden Rimeno Kalesini Anlatır Ve Ona Yakın Diğer Kaleleri Bildirir 383

-Bu Bölüm Ankone’nin Venedik Yakınında Olan Papa Kalelerinden Pazro Kalesini Anlatır 385

-Bu Bölüm Ankone’nin Venedik Cihetinde Olan Papa Kalelerinin Arasındaki Urben Adındaki Adanın Kalesi Vardır, Onları Anlatır 387

-Bu Bölüm Papa Kalelerinden Ankona Kalesini Anlatır 389

-Bu Bölüm Ankone’nin Polye Tarafındaki Santa Meriye Lorito Kıyılarını Anlatır 391

-Bu Bölüm Bedezino Kalesini Anlatır 393

-Bu Bölüm Polye Yakınındaki İspanya Kalelerinden Alto Ronto Ve Peşkare Kalesini Anlatır 395

-Bu Bölüm Polye Koyundaki Monto Sabye Şibliye Ve Artote Kalesini Anlatır 397

-Bu Bölüm Polye Yakınındaki İspanya Kalelerinden El Kasto Kalesini Anlatır 399

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI