Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sahil Güvenlik

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sahil Güvenlik

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sahil Güvenlik

Editörler: İsmail H. Demircioğlu, Yücel Yiğit, Ahmet Özcan , Ebru Demircioğlu, Cengiz Ünver, G. Salih Karabacak

Yazarlar: İsmail H. Demircioğlu, Ebru Demircioğlu, Ahmet Özcan, Rahmi Çiçek, Muzaffer Demir, Mehmet Korkmaz, Duygu Yılmaz, Mehmet Okur, Mehmet Ali Ünal, Murat Arslan, Hüseyin Sami Öztürk, Doğan Mert Demir, Tülay Metin, Gaye Yavuzcan, Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Güven Dinç, Erdoğan Keleş, İlhan Ekinci, Yusuf Alperen Aydın, Cihan Özgün, Nazım Kuruca, Ahmet Köç, Şenay Özdemir Gümüş, M. Emre Kılıçaslan, Rahmi Doğanay, Dilşen İnce Erdoğan, Banu Berber Babalık, G. Salih Karabacak, Onur Güven, Emrah Özdemir, Nasıh Sarp Ergüven, Mustafa Murat Özdemir

Pegem Akademi Yayıncılık

704 Sayfa

ISBN: 9786257228596

Boyut: 16.0 x 23.5

2020

(görsel: pelikankitabevi.com.tr, bilgi: pelikankitabevi.com.tr, pegem.net)

Kitap Hakkında

Son yıllarda sahil güvenlik haberleri medyada daha fazla yer bulmaktadır. Bu artışta, deniz yoluyla düzensiz göç hareketliliğinin farklı nedenlere bağlı olarak artmasının yanı sıra kıyıların hâlen kaçak ticari mal, silah, insan, terör vb. konularda cazip alanlar oluşturmasının da etkisi bulunmaktadır. Sahil güvenliği ve bu kavramla ilişkili kurumların tarihsel temelleri çok erken devirlere dayansa da bu güvenliği sağlayacak profesyonel yapıların ortaya çıkışı ve bağımsız kolluğa dönüşmesi nispeten yenidir. Buna rağmen tarihsel köklerinin eskiliği onu gelişmeler karşısında güçlü kılmaktadır. Türkiye‘de Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde verilen hizmetler, güvenlik algısı ve stratejileri, modern dünyanın problemleri karşısında değişime açık olarak şekillenmektedir. Günümüzde Sahil Güvenlik Teşkilatı‘nın hizmet alanı, bağlılığı, personel eğitimi ve teknolojik imkânları geçmişe oranla daha belirginleşmiştir. Sahil Güvenlik hizmetlerinin tarihi eski dönemlere uzansa da Sahil Güvenlik adıyla bir teşkilatın kurulması yakın tarihlidir. Tarih araştırmalarında bir kurumun başlangıcı için kabul edilen tarih, genellikle kurumların bugünkü adlarıyla kuruluşundan çok öncesinde aranır. Kurumların adları yeni olabilir fakat onların yaptığı hizmetleri çok erken tarihlerden beri yürüten birimler ve bugünkü kurumları ortaya çıkaran uzun bir süreç vardır. Birbirinden farklı dönemlerde sahil güvenliği konu edinen yazıları içeren kitabımızla bu durum daha açık bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Kitabımız aynı zamanda Türk Sahil Güvenlik Teşkilatı ile ilgili yapılmış kapsamlı ilk çalışmadır. Modern anlamıyla bu tür kurumların kuruluşuna ilişkin referanslar Batı’da aransa da esasen bu coğrafyada Türk Sahil Güvenlik Teşkilatı‘nın köklerini bulabileceğimiz geniş bir alan karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreçte sahil güvenlik konusunun araştırılması, devletin güvenlik algısı ve kolluk hizmetlerinin zamanın ihtiyaçlarıyla ilişkili olarak nasıl değiştiğini gösterirken; ilgili devlet kurumlarının tarihine de ışık tutacaktır. Tarih merkezli hazırlanan bu kitabın, kurumsal bilincin oluşmasında tarih bilgisine duyulan ihtiyacı karşılayacağı ve sahil güvenlik konusuna dışarıdan bakanlara sempatik bir alan oluşturarak yeni çalışmaların doğuşuna ilham olacağı düşünülmektedir. Kolluk tarihi çerçevesinde doğrudan sahil güvenlik konusunu ele alan çalışmamız araştırmacıların ve meraklıların zihnine sahil güvenlik olgusunu yerleştirirken bu konuda yapılması gerekenlerin henüz başlangıcında olduğumuzu da gösterecektir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI