Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Dünyamızı Keşfedenler Ve Meraklı Yolculukları

Dünyamızı Keşfedenler Ve Meraklı Yolculukları

Dünyamızı Keşfedenler Ve Meraklı Yolculukları

Hazırlayan: Azize Bergen

Varlık Yayınları – Faydalı Kitaplar

200 Sayfa

Boyut: 12.0 x 16.9

Karton Kapak – 2. Hamur

1965

Kitap Hakkında

Önsöz

İlk çağlardan günümüze kadar durmadan devam eden coğrafi keşifler, hiç şühesiz ki, insanlık tarihinin en ilgi çekici olaylarındandır. Yeni ülkelerin kaşifleri, vahşi tabiatla, binbir zorlukla mücadele zorunda kalmışlardır. Bu arada onların en büyük düşmanları bu yabancı ülkelerde karşılaştıkları vahşi hemcinsleri olmuştur. Açlık, susuzluk, hastalık, ve soğuk, bu kahraman insanlar için tabii birer ölüm sebebiydi. Yola çıkarlarken, bunları göze alıyorlardı.

Kaşifleri en fazla üzen ve yıldıran da kendi adamları arasında zaman zaman başgösteren hoşnutsuzluk, isyana, hatta cinayete kadar varan karşı koyma hareketleriydi. Kristof Kolomb’un adamlarının nasıl ona karşı koyduklarını, isyan çıkarmak istediklerini bugün hemen bilmiyen yok gibidir.

İşte bütün bu acı gerçeklerin ortasından, yüce bir başarı anıtı yükselmiştir. Büyük kaşifler, cesaret ve irade kuvvetlerini inkar etmemize asla imkan olmıyan birer büyük kahramandırlar. Bizim bugünkü ölçülerimize göre, bazıları hele İspanyollar ve Portekizliler, sadist birer cani hüviyetini taşıyabilirler, ama o günün şartları içinde onları daha başka bir yönden ele almamız gerekir.

Kaşiflerin bazıları, altın uğruna tehlikelere atılmışlar ve istediklerini ele geçirebilmek için bazan bütün bir kabileyi mahva sürüklemekten çekinmemişlerdir, ama bu arada, yabancı ülkeleri kendi vatanlarına katmak, memleketin şerefini yükseltmek arzusu da mücadele kuvvetlerini arttırmıştır.

Şurasını unutmamalı ki, coğrafi keşiflerin birinci sebebi, kazanma arzusudur. Tarihe geçen olaylar bize bunu açıkça gösteriyor. Venedikliler, Akdeniz’e sahip çıkmakla Doğu’nun bütün ticaret alanlarını ellerinde tutmuşlardır. Hindistan’a denizden daha kısa bir yol bulmak İspanya, Portekiz ve İngiltere’nin ticaret hayatında önemli değişiklikler yaratacaktı.

Maddi kazanç ve ihtirasların dışında, daha beşeri arzular da keşifler tarihinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca macera sevgisi, şöhret hırsı da ilmi bilgi edinmenin yanında yer almıştır. Sırf ün yapmak için kendini ölüme atan kaşiflere de rastlamak mümkün. Fakat bunu garipsememeli.. Şöhrete ulaşmak, ismini ölümsüzleştirmeyi istemek, insanların en tabii hakkıdır.

Keşiflerin yapılmasında dinin de rolü büyük olmuştur. Yüzlerce hristiyan papaz, Allah’ın, peygamberin adını uzak ülkelere kadar götürebilmek için binbir zorluğa katlanmaya razı olmuşlardır.

Coğrafi keşiflerin hikayesini, hiç bir noktasını eksik bırakmadan başından sonuna kadar anlatabilmeye imkan yok. Okuyucularımıza bu şanlı tarihin ancak en önemli sayfalarından bir kısmını verebileceğiz. Heredot’un Uzay Çağına kadar, gelmiş geçmiş ünlü kaşiflerin hayatlarını ve serüvenlerini, hiç bir iddia taşımadan, sizlere sunuyoruz.

İçindekiler:

Önsöz 3

Birinci Bölüm – İlk Çağlarda Coğrafi Keşifler 5

-Fenikeliler 5

-Kartacalılar 6

-Yunanlılar 7

-İlk Seyyah – Heredot 7

-Uzak Doğu 7

İkinci Bölüm – Ortaçağda Coğrafi Keşifler 9

-Normanlar 9

Üçüncü Bölüm – Yedi Denizin Kaşifleri 11

-Kristof Kolomb (1446-1506) 11

-Vasco Da Gama (1450-1524) 33

-Ferdinand Macellan (1480-1521) 42

-Vasco Nunez De Balboa (1475-1519) 58

-Henry Hudson 65

-James Cook (1728-1779) 72

-Jean François De Gallaup Comte De La Perouse (1741-1788) 88

-Thor Hyerdahl (1914-  ) 93

Dördüncü Bölüm – Göller -Nehirler – Ormanlar – Düzlükler 98

-Marco Polo (1254-1324) 98

– Hernando Cortez (1485-1547) 102

-Francisco Pizzaro (1476-1541) 110

-Gonzale Pizzaro (1506-1548) 114

-John Charles Fremont (1815-1890) 118

-Afrika’nın Keşfi 121

-David Livingstone (1813-1873) 132

-John Rowland Stanley (1841-1905) 145

-Paul Belloni Du Chauillu (1831-1903) 154

-Afrika’da Diğer Keşifler – Nachtingal’in Keşifleri 155

Beşinci Bölüm – Kutuplar 159

-Kuzey Kutbu 159

-Fridtjof Nansen (1861-1930) 161

-Robert Edwin Peary (1861-1930) 163

-Jean Baptiste Charcot (1867-1136) 167

-Kuzey Kutbunun Havadan Keşfi 168

-Güney Kutbu 170

-Ernest Schackleton (1874-1922) 174

-Robert Falcon Scott (1868-1912) 175

-Roald Amundsen (1872-1928) 185

-Amiral Richard Byrd (1888-1957) 191

-Başlıca Keşif Seyahatleri 198

-İçindekiler 200

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI