Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Doğu Akdeniz'de Tarihi Bir Şehir - Akka (10. Yüzyıldan 13. Yüzyıla Kadar)

Doğu Akdeniz'de Tarihi Bir Şehir - Akka (10. Yüzyıldan 13. Yüzyıla Kadar)

Doğu Akdeniz'de Tarihi Bir Şehir - Akka (10. Yüzyıldan 13. Yüzyıla Kadar)

Yazar: Mustafa Yıldırım

Gazi Kitabevi

165 Sayfa

ISBN: 9786258494624

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 3. Hamur

2021

(görsel ve bilgi: gazikitabevi.com.tr)

İçindekiler:

-ÖNSÖZ v

-KISALTMALAR ix

-FÂTIMÎLER HAKİMİYETİNE KADAR AKKA 1

-FÂTIMÎLER ve SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE AKKA 17

a) Akka’nın Fâtımîler Tarafından Fethi 17

b) Selçuklu-Fâtımî Mücadelesinin Başlamasına Kadar Filistin’de Genel Durum 22

c) Tuğrul Bey ve Alp Arslan Dönemlerinde Selçuklu-Fâtımî İlişkileri ve Suriye-Filistin Bölgesinde Selçukluların Faaliyetleri 27

d) Melikşah Dönemi Selçuklu-Fâtımî İlişkileri 32

1) Akka’nın Selçuklular Tarafından Fethi 32

2) Akka’nın Tekrar Fâtımîlerin Hâkimiyetine Girmesi 34

-HAÇLILAR DÖNEMİNDE AKKA 39

a) Akka’nın Haçlılar Tarafından Ele Geçirilmesi 39

b) II. Haçlı Seferine Kadar Kudüs Haçlı Krallığı’nın Filistin ve Akka’daki Faaliyetleri 48

c) II. Haçlı Seferi ve Haçlıların “Büyük Akka Buluşması” 59

d) Askalan’ın Haçlılar Tarafından Ele Geçirilmesi ve Fâtımîlerin Akka’yı Yağmalaması 62

e) Selahaddin Eyyubi’nin Suriye ve Filistin Bölgesindeki Faaliyetleri 66

-EYYÛBİLER DÖNEMİNDE AKKA 75

a) Hittîn Savaşı ve Akka’nın Eyyûbiler Tarafından Fethedilmesi 75

b) III. Haçlı Seferi ve Akka Kuşatması 84

c) Haçlıların Akka’yı Eyyûbîlerden Geri Alması 93

d) Haçlılarla Eyyûbîler Arasındaki Antlaşma ve Akka’nın Kudüs Krallığı’nın Başkenti Oluşu 103

e) XII. Yüzyılın Sonlarında ve XIII. Yüzyılın Başlarında Akka’nın Durumu 105

XI VE XII. YÜZYILLARDA AKKA’DA İDARİ, SOSYAL ve İKTİSADÎ DURUM 109

a) Akka’nın İdarî ve Sosyal Yapısı 109

1) Fâtımîler ve Selçuklular Döneminde İdarî ve Sosyal Yapı 110

2) Kudüs Haçlı Krallığı Döneminde İdarî ve Sosyal Yapı 113

b) Akka’nın İktisadî Yapısı 116

1) Fâtımîler Döneminde İktisadî Yapı 116

2) Kudüs Haçlı Krallığı Döneminde İktisadî Yapı 118

c) Akka’daki Mimarî Eserler 121

1) Akka’daki “Eski Şehir” Bölgesi 122

2) Akka Limanı 122

3) Templier Tünelleri 124

4) Hospitalier Kalesi 124

-SONUÇ 127

-BİBLİYOGRAFYA 129

-EKLER 141

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI