Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Çoşima Deniz Meydan Muhaberesinde Moskof Donanmasının Perişanlığı

Çoşima Deniz Meydan Muhaberesinde Moskof Donanmasının Perişanlığı

Çoşima Deniz Meydan Muhaberesinde Moskof Donanmasının Perişanlığı

Yazar: Vladimir Siminof

Hazırlayan: Habibullah Habib

Çevirmen: M. Muhiddin Hasan, Muhiddin

Kayıhan Yayınları

248 Sayfa

ISBN: 9786059669696

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2020

(görsel: babil.com, bilgi: babil.com, kayihanyayinlari.com)

Kitap Hakkında

Eser Çoşima Muharebesi, Çoşima Deniz Meydan Muharebesi ve Japon Denizi Muharebesi olarak bilinen muharebeyi konu edinmektedir. Bu muharebe, modern çelik gövdeli savaş gemilerine sahip donanmalar arasında gerçekleşen ve kazanan tarafın kesin olarak belli olduğu tek deniz muharebesidir. Muharebe 27-28 Mayıs 1905 tarihlerinde Çoşima Boğazında gerçekleşmiştir. Eser, muharebe esnasında bizzat Suvarof isimli amiralin vapurunda bulunan Binbaşı Viladimir Siminof tarafından savaşın nasıl icra edildiğine dair hikâye tarzında kaleme alınmıştır.

Eser Rusça kaleme alınmakla birlikte neşrinden bir yıl sonra maiyyet kralı ikinci silâhendaz taburu komutanı A. B. Linsay tarafından 7 Kasım 1906 tarihinde İngilizceye tercüme edilip yayınlamıştır. Muhammed Muhiddin Hasan ve Muhiddin tarafından İngilizce metin esas alınarak Osmanlı Türkçesine çevrilen eser, 1911 yılında Selanik‘te Rumeli Matbaasında basılmıştır.

Bu eser, savaşın başlangıcından itibaren savaşa bizzat katılan ve muhtelif harbiye vapurlarında savaşın farklı suretlerini bizzat kendi gözleriyle görüp bütün detayları takip ve tetkik etmiş bir komutanın kalemi ile ele alındığı hasebiyle ayrıca dikkate şayan ve bilhassa sağlam bilgi aktarma konusunda itimada layıktır. Zira yazar savaş anındaki tecrübelerini, gözlemlerini en yakın tanık olarak kendi kaleminden kaydetmiştir. Eserin muhtevasını okuyunca yazarın gördüklerini sağlıklı bir şekilde yansıtmasındaki muvaffakiyeti görünür ve hakikaten takdire şayandır. Çünkü yazar, harp esnasında ağır şekilde yaralanacağına kadar ve gözü görüp eli kalem tuttuğu müddetçe devam eden harbin bütün vaka ve detaylarını en ufak bir safha ve tesirinden bigâne kalmayıp vakaları tarihsel olarak sıralayarak kaleminin olağanca sanat ve maharetini bu uğurda sarf etmiştir. Her probleme göğüs gererek düşmanın ve kendi donanmasının harbin muhtelif şubelerini kayıt ve tespit etmiş, savaşın tehlikelerine ve inceliğine göz yummayarak vakaları sağlıklı bir şekilde tasvir ederek okuyuculara sunmuştur.

Bir çalışma mahsulü olan elinizdeki çalışma söz konusu eserin Osmanlı Türkçesinden transkripsiyonunu ihtiva etmektedir. Eserin Osmanlıca baskısında ilk olarak Rusçadan İngilizceye tercüme edenin önsözüne yer verilmiştir. Akabinde mütercim, beş fasıldan oluşan muhtevasına yer vererek “Nâçiz Mutâlaa” başlığı ile eserin önemi ve muhtevası hakkında bir değerlendirme ve ek olarak bir haşiye kaleme almıştır. Son olarak mütercim tarafından hazırlanan deniz ıstılahlarına dair bir lügatçe de eserin sonuna eklenmiştir.

Çalışmada, önce eserin muhtevası hakkında hiçbir yorum yapılmaksızın, eserde nasıl yazılıyorsa, o şekilde Osmanlı Türkçesi olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Sonra Latin alfabesiyle imkân nispetinde eksiksiz bir şekilde transkripsiyon edilmiştir. Transkripsiyonda eserde kullanılan ve günümüzde anlaşılmayan bazı yabancı kelime ve terimlerin günümüz manaları parantez içerinde tarafımızca verilmiştir. Ayrıca izah gerektiren bazı özel isimlerin açıklaması da dipnotta tarafımızca yapılmıştır.

Eser, tarihi bir kitap olmakla beraber Osmanlı Türkçesi talebelerine okuma parçası olarak da önem arz etmektedir. Bunun için Osmanlı Türkçesi talebelerine okuma parçaları ortaya koymak için varağın sol tarafında Transkripsiyona ve sağ tarafında ise Osmanlı Türkçesi metnine yer verilmiştir. Okuyucuların metni rahatlıkla okuyabilmeleri için bazı kelimelerin aslını bozmadan harfler arasındaki boşlukları azaltmaya çalışılmıştır. (Mesela اوغرایه رق kelimesinde R harfi ile H harfi arasındaki boşluk kaldırılarak  اوغرايەرقşeklinde yazılmıştır ).

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI