Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler

Yazar: Murat Hanilçe

Selenge Yayınları

128 Sayfa

ISBN: 6257459921

Boyut: 12.5 x 20.5

Karton Kapak

2022

(görsel ve bilgi: selenge.com.tr)

Kitap Hakkında

1400-1600 yılları arasında, Keşifler Çağı’nda yeni karalar keşfedildi; yerküre okyanus üzerinden dolaşıldı, küresel ölçekte ticaret başladı, denizaşırı imparatorluklar kuruldu. Keşfedilen kıta ve topraklarda biriken servetin Avrupa’ya aktarılmasıyla Batı dünyası pek çok bakımdan kalkındı. Büyük keşifler, yeryüzündeki bütün kültürlere karşı Avrupalılar yararına sonuçlar doğurdu. Dünyanın insan yerleşiminin bulunduğu her yerinden toplanan yeni beceri ve bilgiler, Avrupa teknolojisinin ve kültürünün zenginleşmesi ve genişlemesi için kaynaklar oluşturdu. Avrupalı kâşifler karşılarına çıkan her şeyi, derin olmayan ama kendinden emin bir merakla hem öğrenmek hem de yeni şeyler keşfetmek isteğiyle incelediler. Öteki toplulukların araç ve gereçlerinde hoşlarına giden herhangi bir şeyi benimsemeye hazır bir tutum içerisinde oldular.

Murat Hanilçe tarafından kaleme alınan “Coğrafi Keşifler” adlı eserde ilk kâşifler, Avrupa’nın keşifler çağındaki bilgi birikimi, dünyadaki mevcut ekonomik düzen, Portekiz ve İspanyol keşiflerinin benzer ve farklı yönleri, tarım ürünlerinin, hayvan türlerinin, hastalıkların ve Amerikan gümüşünün dünya üzerindeki dolaşımı ve bu dolaşımın neden olduğu etkiler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca “Dünya nasıl keşfedildi? Akdeniz’i çevreleyen bölgede yaşayan ve her kuşağın öğrendiklerini kaydetme sanatını edinmiş belirli bir grup insan, yerkürenin diğer bölgelerinden nasıl haberdar oldu?” gibi sorulara cevap aranmaktadır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI