Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye'de Gemi Sicili Uygulamaları Ve Çıplak Gemi Kira Sözleşmesinin Sicile Etkileri

DENİZCİ KİTAPLIĞI