Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

kısa mesafe telsiz

DENİZCİ KİTAPLIĞI