Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gül Denktaş Şakar

DENİZCİ KİTAPLIĞI