Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Makineleri

Gemi Makineleri

Gemi Makineleri

Yazar: Fahrettin Küçükşahin

Birsen Yayınevi

608 Sayfa

ISBN: 9789755115597

Boyut: 13.5 x 20.0

Karton Kapak – 1.Hamur

2012

(görsel: birsenyayinevi.com, bilgi: kidega.com, birsenyayinevi.com)

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Kitaplarıma önsöz yazmak istediğim zaman gözlerimin önüne, geçmiş dönemin efsaneleri olan M. Lütfullah Güneralp (Lütfullah Hoca), Prof. Dr. M. Necdet Eraslan ve Y.D.O. müdür makamında ve görevi başında vefat eden rahmetli Faruk Hoca (M. Faruk Altunbay) gelir. Özellikle Faruk Hocanın bana söylediği şu sözleri kulaklarımda yankılanır: “Bir öğretmen ne kadar çok konu okutursa, o kadar iyi öğretmen olur“. Hocamın bu sözlerini daima anımsar, yerine getirmeye, sürekli olarak bu sözlere layık olmaya çalışır ve kendisini ve diğer hocalarımı daima hayırla yadederim. Çünkü elinizdeki kitap Faruk Hoca’nın bu öğütünü yerine getiren kişi tarafından yazıldı. Bu tür bir kitabın yazılabilmesi için, eserin konularının hem teorik ve hem de uygulamalı olarak çok iyi bilinmesi gerekir. Böyle birinin, ülkemizde az sayıda olduğu da bir gerçektir.

Kişisel görüşüme göre, bir öğretmen veya öğretim elemanının aslî görevi, öncelikle öğrencilerinin seviyesinde olması gereken ders kitaplarını hazırlamak olmalıdır. Teknolojideki hızlı gelişmeyi bahane ederek, kitap yazımından kaçınmak, bence anlaşılır gibi değildir. Zaman zaman bu konuda, kendi okulları için Millî Eğitim Bakanlığı‘nın, anayasal bir kurum olan YÖK Başkanlığının çabaları sonuçsuz kalmıştır. Oysa türlü konularda yazılmış çok sayıda kitap, eğitim ve öğretimin hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Çünkü inancım odur ki, eğitimin temel öğelerinden birincisi öğretmen, öğretim elemanı ise, İkincisi kitaptır.

Ülkemizde Gemi Makineleri dalında ilk telif eser, Y.D.O. Öğretmeni olan Başmühendis M. Lütfullah Güneralp tarafından yazıldı ve basımı, Lütfullah Hocanın ölümünün ardından 1967 yılında “Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği” tarafından gerçekleştirildi. Y.D.O. Makine Bölümü müfredat programına uygun olarak hazırlanan bu kıymetli eser, uzun yıllar denizcilik eğitiminde kaynak kitap olarak kullanıldı. Lütfullah Hocanın vefatından sonra “Gemi Makineleri Temel Bilgisi” dersini okutma görevi bana verildi. Bir yandan çağın, diğer yandan da Lütfullah Hocanın isminin yaşatılması gereği, onun havasını ve bilgilerini de taşıyan yeni bir kitabın yapımı, hep kafamın içinde oldu. Bunun sonucu olarak 1985 yılında “Gemi Makinelerine Giriş 1” ve onun ardından 1987 yılında da “Gemi makineleri” isimli kitaplarım oluştu. Bu kitaplarımın oluşmasında; meslekî bilgisi ve kişiliğine hayran olduğum Lütfullah Hocanın gemi makineleri temel bilgisi, gemi makineleri operasyonu ve bir süre asistanlığını yaptığım, bana göre ülkemin yetiştirdiği en büyük bilim adamlarından biri olan Prof. Dr. M. Necdet Eraslan Hoca’nın yazmış olduğu Dizel Motorları kitabı çok önemli bir rol oynadı.

1987 yılında basılan gemi makinelerinin, 1997’de ikinci baskısı, 2000 yılında da üçüncü baskısı gerçekleşti. Her baskıda “Gemi Makinelerinin” içeriği ve dilinde önemli sayılabilecek değişiklikler oluştu. Örneğin “Pistonlu Buhar Makineleri” bölümü giderek küçüldü ve 2011 taslağında tümü ile ortadan kalktı. Bu arada, kitabımın dili ve yapısı da önemli şekilde değişti. Özellikle, İngilizce kökenli, ama okunuşu pek İngilizce’ye benzemeyen meslekî kelimelerin yerine, mümkün olduğunca Türkçe sözcükler konuldu. Bu sözcüklerin İngilizce karşılıkları parantez içinde kitabıma taşındı. Böylelikle, çoğu zaman İngilizce terimleri söylemek istemeyen veya okuyamayan öğrencilerin daha kolay okuyup anlayacakları bir kitap meydana geldi.

Gemi Makineleri” isimli kitabımı yeniden düzenleyerek sunuyorum. “Gemi Makineleri” isimli kitabım, bir taraftan denizcilik eğitimi veren türlü öğretim kurumlarının öğrencilerine ve diğer taraftan da gemi adamlarının bir bölümüne hem meslekî konularda ve hem de yeterlik sınavlarında önemli katkılarda bulunacaktır.

Kitabımın hazırlanışı sırasında bana büyük katkılarda bulunan, değerli zamanının önemli bir bölümünü karşılıksız olarak kitabıma ayıran ve sürekli olarak onunla ilgilenen, değerli teknik yazar, başmühendis Kemal Demirel’e, Birsen yayınevi sahipleri Cengiz ve Bahadır Beyefendilere, Halim beye, kitabımın basımında emekleri bulunan yayınevi yetkilileri ve teknisyenlerine sonsuz teşekkürler…

Saygı ve sevgi ile sunuyorum… – Fahrettin Küçükşahin

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI