Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Sözleşmeler Ve Türk Hukuku'na Göre Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliği Zararlarından Hukuki Sorumluluk

Uluslararası Sözleşmeler Ve Türk Hukuku'na Göre Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliği Zararlarından Hukuki Sorumluluk

Uluslararası Sözleşmeler Ve Türk Hukuku'na Göre Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliği Zararlarından Hukuki Sorumluluk

Yazar: Hacı Kara

290 Sayfa

ISBN: 9789759813949

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2005

(görsel: seckin.com.tr, bilgi:    seckin.com.tr

Kitap Hakkında

Uluslararası Sözleşmeler Ve Türk Hukukuna Göre Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliği Zararlarından Hukuki Sorumluluk -konulu bu bilimsel çalışma Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bilim Dalında “Doktora Tezi” olarak hazırlanmış, Prof. Dr. Güzin Üçışık, Prof Dr. Rayegan Kender, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, Prof. Dr. Turgut Öz ve Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal\\\′dan oluşan jüri huzurunda 25 Haziran 2004 tarihinde savunulmuş ve jüri tarafından “oybirliği” ile kabul edilmiştir.

Bu çalışmada, ülkemizin coğrafi konumu ve özellikle İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçiş yapan gemi sayısında son yıllarda meydana gelen artış ve deniz trafik yoğunluğu dikkate alındığında ciddi önem arzeden gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliğinden sorumluluk konusu, Uluslararası Sözleşmeler ve Türk Hukuku çerçevesinde ele alınarak incelenmiş olup, içeriği itibariyle gerek hukuk camiası, gerekse deniz ticaret sektörü bakımından faydalı bir kaynak olacağına inanmaktayım.

Doktora tez danışmanı olarak, bu eserin hazırlanmasında yardım ve desteğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Güzin Uçışık′a bu vesileyle şükran duygularımı ve teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Eserin hazırlanması esnasında büyük bir sabır ve özveriyle madden ve manen bana destek olan eşime ve aileme en içten şükran duygularımla teşekkür ederim.

Eserin basımında yardımlarını esirgemeyen Av. Cihan Yamaner ve Av. Nilgün Yamaner′e, eserin basıma hazırlanması için büyük bir gayret ve çaba sarfeden Ali Yamaner′e içtenlikle teşekkür ederim.

Eserin baskısını gerçekleştiren Mart Matbaacılık sahibi Cengiz Kahraman′a, düzeltmeleri yapan Serap Arnavutoğlu′na ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.

İstanbul, 14 Ocak 2005- Dr. Hacı Kara

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI