Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Doğu Akdenizdeki Petrol Ve Doğalgaz Kaynakları

Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Doğu Akdenizdeki Petrol Ve Doğalgaz Kaynakları

Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Doğu Akdenizdeki Petrol Ve Doğalgaz Kaynakları

Yazar: İslam Safa Kaya

Adalet Yayınevi

230 Sayfa

ISBN: 978-605-1465-531

Boyut:16.0 x 23.0

1. Hamur

(görsel: adaletyayinevi.com, bilgi: adaletyayinevi.com, savaskitap.com)

Kitap Hakkında

Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki Petrol ve Doğalgaz Kaynakları- isimli çalışmamın amacı, Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz kaynaklarının bulunduğu deniz alanlarındaki yetki ve sınırlandırma konularına ilişkin hukuki sorunları analiz ederek çözüm önerileri sunmak ve Türkiye’nin hukuki konumuna dair bilgiler vererek atılması gereken adımlara ilişkin bilimsel tespitler yapmaktır.

İçindekiler:

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU KAYNAKLARI, DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İLKELER VE KAVRAMLAR
 • I. -ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU’NUN TEMEL KAVRAMLARI VE KAPSAMI-5
 • A. -Tanım ve Kavramlar-5
 • B. -Deniz Hukuku’nun Kapsamı-5
 • II. -ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU’NUN GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI-6
 • A. -Asli Hukuk Kaynakları-7
 • 1. -Uluslararası Andlaşmalar-8
 • 2. -Uluslararası Teamüller-8
 • 3. -Hukukun Genel İlkeleri-11
 • a)-Kavram ve Tanım-11
 • b)-Doktrindeki Tartışmalar-11
 • B. -Yardımcı Hukuk Kaynakları-12
 • 1. -Uluslararası Mahkeme Kararları-12
 • 2. -Doktrin-12
 • C. -Uluslararası Kamu Düzeni Kuralları (Jus Cogens)-12
 • III. -DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İLKELER-13
 • A. -Hakkaniyet İlkeleri-13
 • 1. -Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları Öncesindeki Süreç-14
 • 2. -Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davası ve Sonrasındaki Süreç-15
 • 3. -BMDHS Sonrasındaki Süreç-17
 • B. -Eşit Uzaklık-18
 • C. -Coğrafyanın Üstünlüğü-22
 • D. -İlgili Şartlar Çerçevesinde Dikkate Alınan Konular-23
 • 1. -Adalar-23
 • a)-Yanlış Taraftaki Adalar-26
 • 2. -En Düşük Cezir Çizgisi Unsurları ve Kayalıklar-31
 • 3. -Deniz Tabanındaki Jeomorfolojik ve Jeolojik Özellikler-32
 • 4. -Tabii Kaynaklar-32
 • 5. -Bölgesel Sınırlar-33
 • 6. -Savunma ve Güvenlik Şartları-34
 • E. -Oransallık İlkesi-36
 • F. -Kapatmama İlkesi-37
 • IV. -DENİZ YETKİ ALANLARI-38
 • A. -Karasuları-38
 • 1. -Tanım-38
 • 2. -Karasularının Genişliği-38
 • 3. -Karasularının Sınırlandırılması-40
 • a)-Karasularının İç Sınırı-41
 • b)-Karasularının Dış Sınırı-41
 • (1)-Açık Denize Açılan Kıyılarda Karasularının Dış Sınırı-41
 • (2)-Karşılıklı Devletlerin Kıyılarının Dış Sınırı-42
 • c)-Karasularının Yan Sınırı-43
 • 4. -Karasularının Hukuki Rejimi-43
 • a)-Zararsız Geçiş Hakkı-44
 • (1)-Geçiş Kavramı-44
 • (2)-Zararsızlık Kavramı-44
 • (3)-Zararsız Geçiş Hakkından Yararlanan Gemiler-46
 • i. -Ticaret Gemileri-46
 • ii. -Savaş Gemileri-47
 • (4)-Sahildar Devletin Zararsız Geçiş Hakkına Dair Yetkileri-48
 • i. -Zararsız Geçişe İlişkin Mevzuatı Uygulama Yetkisi-48
 • ii. -Karasularında Gemi Trafiği Güvenliğini Sağlama Yetkisi-49
 • iii. -Zararsız Geçişi Erteleme Yetkisi-49
 • (5)-Sahildar Devletin Zararsız Geçiş Hakkına İlişkin Yükümlülükleri-50
 • b)-Karasularında Devletin Yargı Yetkisi Üzerindeki Sınırlandırmalar-50
 • B. -Kıta Sahanlığı-51
 • 1. -Tanım-51
 • 2. -Tarihi Gelişim Aşamaları-52
 • 3. -1958 Cenevre Sözleşmesi ve 1982 BMDHS’deki Düzenlemeler-52
 • 4. -Hukuksal Rejim-53
 • 5. -Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması-55
 • a)-1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi Bakımından-55
 • b)-1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Bakımından-55
 • c)-Uluslararası Hukuktaki Uygulama-56
 • C. -Münhasır Ekonomik Bölge-57
 • 1. -Tanım-57
 • 2. -Tarihi Gelişimi-57
 • 3. -Hukuksal Rejim-58
 • a)-Kıyı Devletinin Ekonomik Hakları-58
 • b)-Kıyı Devletinin Yetkileri-59
 • (1)-İdari Yetki-59
 • (2)-Yargı Yekisi-59
 • i. -Kıyı Devletinin Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması-59
 • ii. -Deniz Çevresinin Korunmasına Dair Yetkisi-59
 • iii. -Münhasır Ekonomik Bölgedeki İhtilafların Çözümü-60
 • (3)-Diğer Devletlerin Hakları-60
 • i. -Üçüncü Devletlerin Tamamına Tanınan Haklar-60
 • ii. -Sadece Bölge Devletlerine Tanınan Haklar-60
 • (4)-Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı Arasındaki Farklar-61
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI YARGI KARARLARI
 • I. -GENEL OLARAK-63
 • II. -KUZEY DENİZİ KITA SAHANLIĞININ SINIRLANDIRILMASI DAVALARI-65
 • A. -Anlaşmazlık-65
 • B. -Uygulanabilir Hukuk ve İlgili Şartlar-68
 • C. -Uygulanan Yöntem ve Karar-68
 • III. -İNGİLTERE-FRANSA (MANŞ DENİZİ) KITA SAHANLIĞININ SINIRLANDIRILMASI TAHKİMİ-72
 • A. -Anlaşmazlık-72
 • B. -Uygulanabilir Hukuk ve İlgili Şartlar-76
 • C. -Uygulanan Yöntem ve Karar-76
 • IV. -TUNUS-LİBYA KITA SAHANLIĞININ SINIRLANDIRILMASI DAVASI-78
 • A. -Anlaşmazlık-78
 • B. -Uygulanabilir Hukuk ve İlgili Şartlar-81
 • C. -Uygulanan Yöntem ve Karar-84
 • V. -MAINE KÖRFEZİ DENİZ ALANLARI SINIRLANDIRILMASI DAVASI-87
 • A. -Anlaşmazlık-87
 • B. -Uygulanabilir Hukuk ve İlgili Şartlar-91
 • C. -Uygulanan Yöntem ve Karar-93
 • VI. -GİNE-GİNE BİSSAU DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI TAHKİMİ-96
 • A. -Anlaşmazlık-96
 • B. -Uygulanabilir Hukuk ve İlgili Şartlar-98
 • C. -Uygulanan Yöntem ve Karar-99
 • VII. -LİBYA-MALTA KITA SAHANLIĞININ SINIRLANDIRILMASI DAVASI-103
 • A. -Anlaşmazlık-103
 • B. -Uygulanabilir Hukuk ve İlgili Şartlar-105
 • C. -Uygulanan Yöntem ve Karar-108
 • VIII. -KANADA-FRANSA (SAINT PIERRE VE MIQUELON) DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI TAHKİMİ-111
 • A. -Anlaşmazlık-111
 • B. -Uygulanabilir Hukuk ve İlgili Şartlar-114
 • C. -Uygulanan Yöntem ve Karar-115
 • IX. -GREENLAND-JAN MAYEN DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI DAVASI-118
 • A. -Anlaşmazlık-118
 • B. -Uygulanabilir Hukuk ve İlgili Şartlar-121
 • C. -Uygulanan Yöntem ve Karar-122
 • X. -ERİTRE-YEMEN DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI TAHKİMİ-126
 • A. -Anlaşmazlık-126
 • B. -Uygulanabilir Hukuk ve İlgili Şartlar-129
 • C. -Uygulanan Yöntem ve Karar-131
 • XI. -ROMANYA-UKRAYNA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI DAVASI-134
 • A. -Anlaşmazlık-134
 • B. -Uygulanabilir Hukuk ve İlgili Şartlar-136
 • C. -Uygulanan Yöntem ve Karar-137
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • PETROL VE DOĞALGAZ KAYNAKLARI ÖZELİNDE DOĞU AKDENİZ’DEKİ DEVLETLERİN DENİZ YETKİ ALANLARININ HUKUKİ ANALİZİ
 • I. -DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNİN STRATEJİK AÇIDAN ÖNEMİ-143
 • II. -DOĞU AKDENİZ’DEKİ ENERJİ KAYNAKLARINA GENEL BAKIŞ-146
 • III. -DOĞU AKDENİZ’DEKİ ÜLKELERİN DENİZ YETKİ ALANLARININ HUKUKİ ANALİZİ-149
 • A. -Yunanistan-149
 • B. -Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-151
 • 1. -GKRY’nin Resmi Görüşünün Hukuki Metinler Aracılığıyla Deklare Edilmesi-151
 • 2. -GKRY’nin Çabaları ve Süregelen Faaliyetler-152
 • C. -Mısır-158
 • D. -Suriye-161
 • E. -İsrail-163
 • F. -Lübnan-166
 • G. -KKTC-169
 • H. -Türkiye-173
 • 1. -Genel Olarak-173
 • 2. -Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Türkiye’nin Taraf Olduğu Sınır Antlaşmaları-174
 • 3. -Türkiye’nin Resmi Görüşünün Hukuki Metinler Aracılığıyla Deklare Edilmesi-176
 • 4. -Türkiye’nin Çabaları ve Süregelen Faaliyetler-177
 • 5. -Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesindeki Hukuki Durumu-180
 • a)-Diagonal Hat Esasına Göre Türkiye-İsrail Olası MEB Sınırlandırması-189
 • b)-Diagonal Hat Esasına Göre Türkiye-Libya Olası MEB Sınırlandırması-190
 • c)-Diagonal Hat Esasına Göre Türkiye-Lübnan Olası MEB Sınırlandırması-192
 • 6. -Türkiye’nin İleri Sürebileceği Hukuki Savlar-195
 • a)-Sınırlandırmada Anlaşmanın Temel Prensip Oluşu-195
 • b)-Kıta Sahanlığı Sınırlandırmasında Doğal Uzantı Esasının Temel Prensip Oluşu-195
 • c)-Sınırlandırmada Hakkaniyet İlkelerinin Esas Alınması-195
 • d)-Sınırlandırmada Eşit Uzaklık Kuralının Mutlak Uygulanır Olmaması-196
 • e)-Adaların Özel Nitelikte Oluşu-196
 • f)-Hakkaniyete Uygun Sınırlandırmanın Yapılması Gerekliliği-196
 • g)-Doğu Akdeniz’in Yarı Kapalı Olma Özelliği-197
 • SONUÇ-199
 • KAYNAKÇA-201

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI