Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye - Libya Antlaşması Ekseninde Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Uyuşmazlığı

Türkiye - Libya Antlaşması Ekseninde Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Uyuşmazlığı

Türkiye - Libya Antlaşması Ekseninde Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Uyuşmazlığı

Yazar: Uğur Bayıllıoğlu

Turhan Kitabevi

348 Sayfa

ISBN: 978-605-70527-1-1

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2021

(görsel: turhankitabevi.com.tr, bilgi: adaletyayinevi.com.tr, turhankitabevi.com.tr)

İçindekiler:

-ÖNSÖZ

-KISALTMALAR

-GİRİŞ   

I)  Genel Gözlemler, Türkiye – Libya Antlaşması’nın Özellikleri ve Arka Planı       

II)  Konunun Önemi, Tarafların Tezleri ve Türkiye – Libya Antlaşması’na Takaddüm Eden Gelişmeler  

III)  Türkiye – Libya Antlaşması’nın İmzası Sonrası Yaşanan Gelişmeler     

1)  Onay ve Tescil Süreci  

2)  Tarafların Tutumları   

3)  East Med Oluşumuna Etkileri 

4)  Avrupa Birliği’nin Tutumu      

5)  İstikşafi Görüşmelerin Yeniden Başlaması    

IV)  Antlaşma Hükümlerinin Değerlendirilmesi   

1)  Sınırlandırma Hukuku Açısından        

A)  Genel Olarak Sınırlandırma Hukuku  

B)  Antlaşma’da Esas Alınan İlkeler ve Tarafların Tezleri           

C)  Yabancı Doktrinin Türk – Yunan Sınırlandırma Uyuşmazlıklarına İlişkin Görüşlerinin Doğu Akdeniz Uyuşmazlığına Etkisi   

D)  Türk Doktrininin Sınırlandırma Hukuku Bağlamlı Görüşleri 

2)  Müzakere Yükümlülüğü Açısından    

A) Deniz Yetki Alanları Sınırlandırmasında Bulunan Genel Müzakere Yükümlülüğü         

B) Müzakere Yükümlülüğünün Bir Tezahürü Olarak Nihai Antlaşmayı Tehlikeye Düşürmeme Yükümlülüğü     

C)  Müzakere Yükümlülüğü, Nihai Antlaşmayı Tehlikeye Düşürmeme Yükümlülüğü, Hidrokarbon Faaliyetleri ve Türkiye – Libya Sınırlandırma Antlaşması       

3)  Antlaşma’nın Esas Amacına İlişkin Temel Varsayımımız: Yunanistan’ı Müzakereye Zorlamak  

A)  İki Maksimalist Bir Ortalama Eder mi?         

B)  Antlaşma’nın Uyuşmazlık Çözümü ile Tadil ve Gözden Geçirme Hükümleri ve Temel Varsayımımıza Etkileri          

V)  Antlaşma’nın Libya Tarafından Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilme İhtimaline İlişkin Tespitler  

VI) Uluslararası Yargı Seçeneği ve Libya’nın Tutumu    

VII)  Doğu Akdeniz’deki Sınırlandırma Antlaşmalarının Üçüncü Devletlere Etkisi Meselesi      

VIII) Türkiye – Libya Antlaşması’nın Kıbrıs Uyuşmazlığı Boyutuna İlişkin Gözlemler         

1)  Türkiye – Libya Antlaşması ile Kıbrıs Uyuşmazlığı Arasındaki Bağ     

2)  Kıbrıs Uyuşmazlığının Bir Tezahürü Olarak Türkiye – KKTC Antlaşması ve Suriye’nin Tutumu      

A)  Türkiye – KKTC Antlaşması ve Bağlamları      

B)  Suriye’nin Pozisyon(suzluğ)u  

3)  Sınırlandırma Hukuku Çerçevesinde Mısır ve GKRY’ye Atfedilen Deniz Yetki Alanları Meselesi 

IX)  Türkiye – Libya Antlaşması Çerçevesinde Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge Meselesi 

X)  Yunanistan’ın Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Antlaşmalarının Yunan Tezlerine Etkisi         

-SONUÇ 

Ek I : Türkiye – Libya Antlaşması Metni ve Ekli Harita 

Ek II : Türkiye – KKTC Antlaşması Metni ve Ekli Harita           

Ek III: Mısır – Yunanistan Antlaşması Metni ve Ekli Harita     

Ek IV: GKRY’nin 4 Mayıs 2019 tarihli notasına ekli Harita    

Ek V: Türkiye’nin 18 Mart 2020 tarihli notasına ekli Harita  

-KAYNAKÇA      

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI