Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk Hukukunda Ve Milletlerarası Hukukta - Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi

Türk Hukukunda Ve Milletlerarası Hukukta - Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi

Türk Hukukunda Ve Milletlerarası Hukukta - Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi

Yazar: Mertol Can

İmaj Yayınevi

250 Sayfa

ISBN: 975-7852-79-1

Boyut: 16.0 x 24.0

2. Hamur

2001

(görsel: imajyayinevi.com, bilgi: aperatifkitap.com, imajyayinevi.com)

Kitap Hakkında

Deniz yolu ile yapılan taşımalar ise, yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı olmak üzere ikiye ayrılır. Ticaret Kanununun Deniz Ticaretine ayrılmış Dördüncü Kitabının dört kısımdan oluşan Deniz Ticareti Mukaveleleri başlıklı Dördüncü Faslında da esas itibariyle bu tasnife uyulmuş ve önce Birinci Kısımda Eşya Taşıma (Navlun) Mukaveleleri (TK 1016 – 1118); daha sonra da İkinci Kısımda Yolcu Taşıma Mukavelesi (TK 1119 – 1132) düzenlenmiştir.

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI