Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Sınıraşan Su Sorunu Ve Güvenlik Olgusu - Orta Doğu Örneği

Sınıraşan Su Sorunu Ve Güvenlik Olgusu - Orta Doğu Örneği

Sınıraşan Su Sorunu Ve Güvenlik Olgusu - Orta Doğu Örneği

Yazarlar: Filiz Cumbul, Zafer Akbaş

Ekin Yayınevi

141 Sayfa

ISBN: 9786257667838

Boyut: 14.0 x 21.0

Karton Kapak -1. Hamur

2021

(görsel: ekinkitap.com, bilgi: savaskitap.com, ekinkitap.com)

İçindekiler:

BİRİNCİ BÖLÜM – KURAMSAL VE KAVRAMSAL BOYUTUYLA SU

1. Kuramsal Boyut

2. Suya İlişkin Kavramsal Boyut

3. Su Kaynaklarının Geleceği Sorunsalı Ve Stratejik Kaynak Olarak Su

İKİNCİ BÖLÜM – ULUSLARARASI HUKUKTA SU SORUNU VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SU POLİTİKASI

1. Uluslararası Hukukta Su Sorunu Ve Doktrinler

2. Uluslararası Örgütlerin Su Politikası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SU ÇATIŞMALARI VE ORTA DOĞU

1. Dünyada Su Sorunu Olan Nehirler Ve Çatışma Boyutu

2. Orta Doğu’da Suyun Bir Çatışma Unsuru Olma Potansiyeli ve Sular

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI