Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

On Yılın Ardından Rotterdam Kuralları - Ana Hatlarıyla Rotterdam Kuralları Ve Konvansiyon'un Geleceği Üzerine Düşünceler

On Yılın Ardından Rotterdam Kuralları - Ana Hatlarıyla Rotterdam Kuralları Ve Konvansiyon'un Geleceği Üzerine Düşünceler

On Yılın Ardından Rotterdam Kuralları - Ana Hatlarıyla Rotterdam Kuralları Ve Konvansiyon'un Geleceği Üzerine Düşünceler

Yazar: Selim Ciğer

On İki Levha Yayıncılık

x + 113 Sayfa

ISBN: 978-625-7528-21-4

Boyut: 16.0 x 23.5

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2021

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Rotterdam Kuralları hazırlık süreci ve imzaya açıldığı tarihten itiberen yoğun ilgi gören ve halihazırda deniz yoluyla eşya taşıma sözleşmelerinin önemli bir kısmını düzenleyen Lahey Kuralları‘nın yerini alacağı hususunda büyük bir beklenti yaratan bir uluslararası andlaşma olmuştur. Ne var ki, hazırlık çalışmalarının tamamlanmasından bu yana on yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen Konvansiyon yürürlüğe girmemiştir. İşte bu çalışma ile, esasen, Rotterdam Kuralları‘nın neden henüz yürürlüğe girmediği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu sebeple çalışmada önce Rotterdam Kuralları ana hatlarıyla incelenerek, Konvansiyonun getirdiği yenilikler ve eleştiri konusu olan hükümler üzerinde durulmakta, sonrasında ise denizcilik endüstrisi ile diğer ilgililerin Rotterdam Kuralları‘na yaklaşımı ve çeşitli ülkelerin Konvansiyon’un yürürlüğe giriş süreci ile ilgili yürüttükleri çalışmalar ışığında Rotterdam Kuralları‘nın imzaya açılmasından bu yana yaşanan gelişmeler incelenmektedir. Nihayet çalışma Rotterdam Kuralları‘nın hem Türkiye hem de uluslararası boyutta deniz ticareti açısından olası etkilerinin irdelendiği ve Konvansiyon’un geleceğine ilişkin tahminlerin ele alındığı genel bir değerlendirme ile sona ermektedir. (Arka Kapaktan)

İçindekiler:

I. GİRİŞ

II. ROTTERDAM KURALLARI

1. Tarihçe

2. Ana Hatlarıyla Rotterdam Kuralları

A. Giriş ve Uygulama Alanı

B. Taşıyanın Sorumluluğu

a. Taşıyanın Yükümlülükleri

b. Taşıyanın Sorumluluğu

c. Taşıtanın Sorumluluğu

d. Taşıma Sözleşmesine İlişkin Meseleler

e. Sözleşme Hükümlerinin Geçerliliği

III. ROTTERDAM KURALLARININ STATÜSÜ

1. Genel olarak

2. Denizcilik Sektörü ve İlgililerin Rotterdam Kuralları’na Yaklaşımı

3. Yakın tarihli gelişmeler

A. Ulusal raporlar

B. Diğer ülkelerdeki değerlendirme süreci

4. Kuralların Geleceği

5. Rotterdam Kuralları ve Türkiye

IV. SONUÇ

Kaynakça/Bibliography

Summary

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI